Produkty

Upadłość w tym upadłość konsumencka

Upadłość w tym upadłość konsumencka

  • person Dostawca
  • directions_boat Krajowy

Kancelaria prowadzi sprawy upadłościowe. W ostatnim czasie szczególną uwagą cieszy się usługa w postaci prowadzenia procesu o ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej.

Obrona w sprawach karnych i karnoskarbowych

Obrona w sprawach karnych i karnoskarbowych

  • directions_boat Krajowy

Adwokat przyjmuje zlecenia obrony w postępowaniu karnym i karnoskarbowym. Rola obrońcy klienta jest szczególnej wagi usługą mającą niebagatelne znaczenia dla klienta.

Windykacja należności klientów.

Windykacja należności klientów.

  • directions_boat Krajowy

Opisana usługa to szereg mozolnych czynności wykonywanych przez adwokata na rzecz klientów których roszczenia pieniężne nie zostały w całości zaspokojone. Obejmują one przede wszystkim konsulting prawny związany z wierzytelnością i sytuacją prawną dłużnik…

Prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego.

Prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego.

  • directions_boat Lokalnie

Prezentowana usługa polega najczęściej na sporządzaniu pozwów rozwodowych oraz następnie  występowaniu w postępowaniu sądowym przez Sądem Okręgowym w sprawach o rozwód i separację. Kolejnymi czynnościami najczęściej wykonywanymi w tej dziedzinie jest wyst…

Odwołania od decyzji Z.U.S.

Odwołania od decyzji Z.U.S.

Z uwagi na zainteresowanie adwokata wykonywaniem czynności na rzecz ubezpieczonych ubiegających się o świadczenia z  systemu ubezpieczeń społecznych do kręgu wykonywanych czynności zaliczyć trzeba występowanie przed  sądami  m.in. w sprawach  o przyznanie…

Obsługa przedsiębiorców i spółek.

Obsługa przedsiębiorców i spółek.

  • directions_boat Krajowy

Jedną z form działalności kancelarii jest stała lub epizodyczna obsługa przedsiębiorców i spółek w tym spółek handlowych w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą. Zlecone czynności dotyczą takich zagadnień jak: projektowanie umów, opinio…

Pomoc i ochrona prawna

Pomoc i ochrona prawna

Niezwykle popularną czynnością wykonywaną przez prawników na rzecz klientów jest udzielanie porad prawnych i wskazówek klientom w sprawach w których zwrócili się o udzielnie pomocy. Dotyczy to także działalności prezentowanej kancelarii i obejmuje udziela…

Reprezentacja - sprawy cywilne i spadkowe.

Reprezentacja - sprawy cywilne i spadkowe.

  • directions_boat Krajowy

Spośród dziedzin prawa na uwagę zasługują czynności wykonywane na rzecz klientów poszukujących pomocy prawnej dotyczącej zagadnień regulowanych przez prawo cywilne. Zagadnienia te dotyczą takich ważnych dla każdego obywatela kwestii jak: regulowanie stanu…