Prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego.

  • directions_boat Lokalnie

Prezentowana usługa polega najczęściej na sporządzaniu pozwów rozwodowych oraz następnie  występowaniu w postępowaniu sądowym przez Sądem Okręgowym w sprawach o rozwód i separację. Kolejnymi czynnościami najczęściej wykonywanymi w tej dziedzinie jest występowanie w przed sądami rodzinnymi przykładowo w postępowaniach o ustalenie prawa do alimentów, ustalenie kontaktów z dzieckiem, tudzież ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa.