Windykacja należności klientów.

  • directions_boat Krajowy

Opisana usługa to szereg mozolnych czynności wykonywanych przez adwokata na rzecz klientów których roszczenia pieniężne nie zostały w całości zaspokojone. Obejmują one przede wszystkim konsulting prawny związany z wierzytelnością i sytuacją prawną dłużnika klienta. Na tym etapie analizie podlegają podstawowe informacje o dłużniku i jego sytuacji majątkowej i są udzielane klientowi porady prawne co do możliwych kierunków prowadzenia windykacji. Chronologicznie kolejnymi czynnościami jest reprezentacja klienta  w postępowaniu mającym na celu polubowne odzyskanie należności a następnie przed sądem powszechnym w sprawie o zapłatę oraz o wyjawienie majątku jeśli postępowanie egzekucyjne i prowadzone działania okażą się całkowicie bezskutecznymi.