Odwołania od decyzji Z.U.S.

Z uwagi na zainteresowanie adwokata wykonywaniem czynności na rzecz ubezpieczonych ubiegających się o świadczenia z  systemu ubezpieczeń społecznych do kręgu wykonywanych czynności zaliczyć trzeba występowanie przed  sądami  m.in. w sprawach  o przyznanie prawa do renty bądź prawa do emerytury ubezpieczonemu.