Produkty

Reprezentacja w sprawach spadkowych

Reprezentacja w sprawach spadkowych

  • directions_boat Lokalnie

Sprawy spadkowe czasem są trudne i skomplikowane. Jeżeli nie chcesz załatwiać formalności spadkowych samodzielnie to możesz powierzyć sprawę adwokatowi. W ramach swojej praktyki prawniczej w Jarosławiu prowadzę sprawy o stwierdzenie nabycia spadku oraz…

Reprezentacja w sprawach rozwodach

Reprezentacja w sprawach rozwodach

  • person Dostawca
  • directions_boat Lokalnie

Jako adwokat posiadający praktykę zawodową w Jarosławiu prowadzę sprawy rozwodowe i świadczę usługi prawne w sprawach rozwodowych. Reprezentuję swoich klientów w sprawach rozwodu z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie. Zajmuje się sprawami rozwod…

Reprezentacja w sprawcach karnych

Reprezentacja w sprawcach karnych

  • person Dostawca
  • directions_boat Lokalnie

Jako adwokat świadczę usługi prawne w sprawcach karnych. Działam jako obrońca podejrzanych, oskarżonych i skazanych w postępowaniu przygotowawczym, sądowym oraz wykonawczym. Reprezentuję też jako pełnomocnik pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych w …