Posypka utwardzająca do posadzek betonowych weber.floor HB Plus 6.0 25 kg

  • person Dystrybutor
  • directions_boat Krajowy