TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHEŁMŻY

verified_user
1063 polubień
ul. Rynek 4
87-140 Chełmża, Polska
Poproś o informacje

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHEŁMŻY Informacje o firmie

Ogólne informacje

Towarzystwo Przyjaciół Chełmży już od początku swej działalności założyło sobie wiele celów rozszerzających poczucie patriotyzmu w regionie toruńskim oraz integrację różnych środowisk twórczych, artystycznych i naukowych. Prowadzi szeroką działalność społeczno-kulturalną, oświatową i turystyczną głównie na terenie miasta Chełmży popartą wszechstronną promocją miasta. Działa na rzecz wszechstronnego, różnorodnego rozwoju edukacji ze szczególnym uwzględnieniem historii, tradycji i kultury regionu. Towarzystwo Przyjaciół Chełmży wspólnie z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im J. Prejsa w Chełmży prowadziło w 2009 roku liczne lekcje biblioteczne związane z historią miasta i regionu. Lekcje te trwały od stycznia sukcesywnie do października. Pierwsze zajęcia odbyły się 23 stycznia 2009 r., natomiast ostatnie 26 10. 2009 r. zakończone konkursem historycznym p.n. „Kocham Cię Chełmżo”. Udział w konkursie wzięła reprezentacja Gimnazjum nr 1 w Chełmży i Liceum Ogólnokształcącego w Chełmży. Potyczki historyczne zorganizowane wspólnie z biblioteką zorganizowane były z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 20. rocznicy upadku komunizmu w Polsce. Konkurs odbył się pod patronatem wicewojewody kujawsko-pomorskiego Dariusza Kurzawy. W sumie odbyło się 20 lekcji na temat historii Chełmży, zabytków, legend oraz okupacji hitlerowskiej w mieście i o komunizmie, z których skorzystało 626 uczniów chełmżyńskich szkół.Towarzystwo współpracuje również z biblioteką pod względem turystycznym i w ramach zadań statutowych odbyły się dwie wycieczki studentów z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w dniach 2 kwietnia 2009 r. i 17 grudnia 2009 r. Studenci wygłosili wykłady na temat bibliotekoznawstwa oraz zwiedzali zabytki Chełmży. W wycieczce uczestniczyło 35 studentów. Również w ramach współpracy z biblioteką członkowie stowarzyszenia zorganizowali warsztaty fotograficzno–filmowe, których produktem promocyjnym był film „Chełmża moje miasto” pokazujący życie codzienne i osiągnięcia chełmżan. Film ten przyczynił się do promocji Chełmży w regionie i zebrał pochlebne opinie wśród samych mieszkańców.
Towarzystwo angażuje się w działalność wydawniczą. Towarzystwo uzyskało dotację z Urzędu Miejskiego w Chełmży (10 000 zł) i Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (3 000 zł) na wydanie albumu fotograficznego o Chełmży „Chełmża wczoraj i dziś”, który był rozchwytywany wśród mieszkańców Chełmży. Album składa się z dwóch części pierwsza z nich obejmuje unikatowe fotografie i pocztówki z początku XX wieku, następnie w części drugiej mamy zestawienie zdjęć współczesnej Chełmży. Taki pomysł plus elegancka oprawa graficzna spowodowała, że publikacja stała się jedną z lepszych i ładniejszych w regionie. Członkowie stowarzyszenia brali udział w organizacji i promocji książki p.t. „Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna Cukrowni Chełmża w latach 1882 – 1997. Szkic z dziejów” Wydało również sześć kart pocztowych promujących miasto.
Początek roku 2010 to wspólne razem z Urzędem Miasta Chełmży przygotowania do jubileuszu śmierci bł. Juty, który odbył się 8 maja. Na uroczystości zostały zaproszone władze kościelne z Sangerhausen w Niemczech, z miasta, z którego pochodziła bł. Juta oraz władze diecezji toruńskiej. Z wizytą przyjechał burmistrz Sangerhausen oraz biskup toruński. Zorganizowano huczne obchody poczynając od ekumenicznej mszy św. po przez walki rycerskie na chełmżyńskim rynku i występ zespołu „Scandicus” grającego muzykę średniowieczną, a kończąc na wspólnej pielgrzymce prowadzącej do kaplicy w Bielczynach. Towarzystwo po otrzymaniu dotacji z Urzędu Miejskiego w Chełmży (15500 zł), Starostwa Powiatowego w Toruniu (1000 zł) oraz Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (6000) wydało kolejne cenne dwie publikacje pt. „Chełmża. Kultura w dziejach miasta” oraz tomik poezji „Strofy sercem pisane”. Ponadto rozwinięty został punkt informacyjno-turystyczny obsługujących turystów i gości odwiedzających szczególnie w okresie letnim Chełmżę.
W 2011 członkowie towarzystwa zaangażowali się w pomoc w organizacji Dni Chełmży finansując w kwocie 3000 tys. zł koncert Kwartetu Smyczkowego z Filharmonii Pomorskiej, który odbył się w konkatedrze p.w. św. Trójcy. Towarzystwo było inicjatorem wydania książki „Sport w Chełmży. Od końca XIX w. do 2012 r.” Na publikację Towarzystwo uzyskało dofinansowanie w kocie 14,400 zł z Urzędu Miejskiego w Chełmży oraz 1000 zł ze Starostwa Powiatowego w Toruniu.
Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Chełmży Tomasz Zieliński i Marcin Seroczyński byli pomysłodawcami oraz organizatorami akcji „Nie chowaj historii w szafie”. Dzięki której pozyskano wiele cennych eksponatów do Miejskiej Izby Muzealnej w Chełmży. Udział w akcji wzięło 28 osób, które na stale zostali zaliczeni do grona przyjaciół biblioteki i towarzystwa. Akcja polegająca na zbieraniu starych dokumentów, wywiadów, oraz fotografii została wznowiona z początkiem roku 2012, a obecnie grono darczyńców rozszerzyło się do 55 osób, które przekazały 231 eksponatów.
Towarzystwo współpracuje również z biblioteką pod względem turystycznym i w ramach zadań statutowych odbyło się szereg wycieczek, których oprowadzającymi byli Monika Myszkowska i Marcin Seroczyński członkowie towarzystwa i jednocześnie pracownicy chełmżyńskiej biblioteki. Oszacowano na podstawie wpisów do dziennika, że za pośrednictwem punktu informacyjnego przy bibliotece odwiedziło ponad 600 osób zrzeszonych w zorganizowanych wycieczkach. Wraz z początkiem 2012 r. wznowiono wspomnianą akcję „Nie chowaj historii w szafie”, która cieszy się sporym powodzeniem. Udało się zintegrować wielu mieszkańców miasta i regionu, którzy po przez udział w akcji mającej na celu poznawanie i dokumentowanie lokalnej historii biorą udział w życiu kulturalnym miasta.
Towarzystwo wykazuje chęć dbania o lokalną historię, co ma wyraz w licznych publikacjach wydanych drukiem, a dotyczących dziejów miasta. W 2012 r. udało się opublikować wspomnienia ostatniego chełmżyńskiego Sybiraka w książce pt. „Zraniona młodość”.
Towarzystwo poczyniło przygotowania i pracowało nad unikatowym w swej formie i treści albumem dotyczącym nieistniejącego już dziś największego zakładu w Chełmży – browaru. Książkę pt. Chełmżyński Browar „F.W. Wolff & Co. Brauerei - Culmsee” (1880-1919) wydano dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Chełmży. Zawarto w niej unikatowe fotografie pozyskane wprost z USA od jedynego żyjącego członka rodziny dawnych właścicieli chełmżyńskiego browaru.
Dodatkowo członkowie Towarzystwa Przyjaciół Chełmży włączyli się ponownie do organizacji XXXII Dni Chełmży organizując promocję książki o chełmżyńskim browarze, wydając promocyjne gadżety oraz dokumentując lokalne wydarzenia.
Nadal Towarzystwo Przyjaciół Chełmży pragnie realizować swoje cele statutowe i kultywować piękno oraz historię swojej Małej Ojczyzny.

ul. Rynek 4 Chełmża

Godziny otwarcia
Poniedziałek:
09:00 - 17:00
Wtorek:
09:00 - 17:00
Środa:
07:00 - 15:00
Czwartek:
09:00 - 17:00
Piątek:
09:00 - 17:00
Sobota:
09:00 - 13:00
Numery telefonów
Strony
Konta społecznościowe
facebook
NIP
8792567263
KRS
0000290335
Regon
340462243
Kategorie
muzeum historii lokalnej

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHEŁMŻY Opinie i oceny

Jak oceniasz tę firmę?

Czy jesteś właścicielem tej firmy? Jeśli tak, nie trać okazji na aktualizację profilu firmy, dodawanie produktów, ofert i wyższą pozycję w wyszukiwarkach.

Podobna strona dla Twojej firmy? Upewnij się, że każdy może znaleźć Ciebie i Twoją ofertę. Stwórz dedykowaną stronę firmową w platformie Yellow Pages - to prostsze niż myślisz!
Dodaj swoją firmę