SJOS Sp. z o.o.

verified_user
52 polubień
Oficerska 12
53-331 Wrocław, Polska
Poproś o informacje

SJOS Sp. z o.o. Informacje o firmie

Ogólne informacje

SJOS Spółka z o.o. działa na polu doradztwa gospodarczego od 1987 roku. Działamy głównie na rzecz dużych i średnich przedsiębiorstw, a współpraca ta układa się bardzo pomyślnie zarówno dla naszych klientów, jak i dla nas.
W pierwszym etapie istnienia firmy realizowane projekty związane były głównie ze zmianami zachodzącymi w tamtym czasie w krajowej gospodarce, były to m.in.: analizy przedprywatyzacyjne, wyceny, czy analizy ekonomiczno-finansowe realizowane na zlecenie organów administracji publicznej (np. Ministerstwa Skarbu Państwa i urzędów wojewódzkich) lub władz samorządowych w odniesieniu do podmiotów pozostających w gestii tych organów oraz obsługa procesu zbycia posiadanych akcji lub udziałów.
W okresie swojej działalności konsultanci SJOS zaprojektowali prawie 300 przedsięwzięć restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw różnych branż. Znaczna część prac dotyczyła restrukturyzacji działalności pomocniczej (np. remontowej, transportowej, zaopatrzeniowej, socjalnej), przede wszystkim w przedsiębiorstwach energetycznych oraz ich otoczeniu. SJOS uczestniczył również w ich wdrażaniu. Dzięki temu mamy ogromne doświadczenie, niewykluczone, że największe wśród krajowych firm doradczych, w zakresie restrukturyzacji i reorganizacji działalności pomocniczej firm energetycznych, ale i również w branży wydobywczej.
Ponadto posiadamy doświadczenie w realizacji zadań z zakresu fuzji i przejęć, obejmujące kilkanaście projektów dla instytucji centralnych i organów władzy lokalnej oraz kilkanaście projektów dla przedsiębiorstw. Posiadamy rozległy i konkretny dorobek, m.in. w dokonywaniu wycen przedsiębiorstw, majątku, aportów, udziałów (ponad 1000 wycen).
Aktualnie w działalności Spółki dominują projekty doradcze dla podmiotów w zakresie doskonalenia i rozwoju przedsiębiorstw: badania podmiotów, konstruowanie strategii rozwoju, doskonalenie organizacji i zarządzania itp.
SJOS stale dostosowuje ofertę do potrzeb klientów i wprowadza w niej innowacyjne zmiany.
Jesteśmy doświadczoną firmą doradczą, bazującą na etatowej kadrze profesjonalnych konsultantów (głównie ekonomistów i prawników).

Oficerska 12 Wrocław

Numery telefonów
Strony
Konta społecznościowe
facebook google-plus
Słowa kluczowe
Firma,