Produkty

Windykacja należności

  • directions_boat Regional

Negocjacje z dłużnikiem, prowadzenie spraw o zapłatę, w tym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, reprezentacja stron przed organami egzekucyjnymi.

Zamówienia publiczne

  • directions_boat Regional

Pomoc prawna przy przygotowaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowywanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawnych zamówień publicznych.

Prawo pracy

  • directions_boat Regional

Sprawy o odprawę, odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, sprawy o wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.

Obsługa prawna firm

  • directions_boat Regional

Reprezentacja Klienta w sprawach sądowych, przed organami administracji publicznej i organami innych instytucji publicznych i prywatnych, w tym uzyskiwanie wymaganych przez prawo zezwoleń, koncesji oraz licencji, pomoc w opracowywaniu projektów umów cy...

Prawo karne

  • directions_boat Regional

Obrona podejrzanych, oskarżonych i skazanych w toku postępowania karnego oraz wykonawczego, reprezentowanie przed sądem oraz na etapie postępowania przygotowawczego pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego i obrona ich praw.

Prawo cywilne

  • directions_boat Regional

Sporządzenie, opiniowanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych, odszkodowania i zadośćuczynienia, prawa konsumentów.

Prawo spadkowe

  • directions_boat Regional

Sprawy o zachowek, wydziedziczenie, przyjęcie lub odrzucenie spadku, sprawy o nabycie spadku z ustawy i testamentu.

Prawo rodzinne

  • directions_boat Regional

Rozwody, alimenty, władza rodzicielska, podział majątku.