GRUPA EVENT

verified_user
PARKOWA
Białystok, Polska
Poproś o informacje

GRUPA EVENT Informacje o firmie

Ogólne informacje

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne. Ruchome placówki gastronomiczne. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering). Pozostała usługowa działalność gastronomiczna. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi. Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi. Działalność związana z projekcją filmów. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Działalność agencji reklamowych. Badanie rynku i opinii publicznej. Działalność fotograficzna. Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane. Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki. Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Działalność w zakresie informacji turystycznej. Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. Edukacja. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych. Pozostała działalność związana ze sportem. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

PARKOWA Białystok

Forma prawna
Prywatny zakład
NIP
9660797050
Regon
200426922