Esgian

verified_user
Wileńska 14A lok.
94-029 Łódź, Polska
Poproś o informacje

Esgian Informacje o firmie

Ogólne informacje

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową. Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową. Uprawa winogron. Uprawa roślin wieloletnich . Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową. Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową. Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną. Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach. Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową. Leśnictwo i pozyskiwanie drewna. Leśnictwo i pozyskiwanie drewna. Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna. Działalność usługowa związana z leśnictwem. Górnictwo rud metali nieżelaznych. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania. Zakwaterowanie. Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe. Pozostałe zakwaterowanie. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering). Działalność usługowa związana z wyżywieniem. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja.

Wileńska 14A lok. Łódź

Forma prawna
Prywatny zakład
NIP
5213135152
Regon
101436340