IPG

verified_user
Kaliska 34 lok. 1
99-100 Łęczyca, Polska
Poproś o informacje

IPG Informacje o firmie

Ogólne informacje

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji. Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji. Reprodukcja zapisanych nośników informacji. Produkcja mebli biurowych i sklepowych. Produkcja mebli. Produkcja pozostałych mebli. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych. Przygotowanie terenu pod budowę. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych. Roboty budowlane specjalistyczne. Zakładanie stolarki budowlanej. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych. Malowanie i szklenie. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. Działalność usługowa w zakresie informacji. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości. Działalność w zakresie architektury. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne. Badania i analizy techniczne. Działalność agencji reklamowych. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek. Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego. Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego. Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego.

Kaliska 34 lok. 1 Łęczyca

Forma prawna
Prywatny zakład
NIP
7752381735
Regon
101530263