Kurs klasyczny

  • directions_boat Lokalnie

Tempo kursu Tempo kursu jest zrównoważone, dzięki czemu kurs trwa około 2 miesiące. Ostateczny czas trwania kursu zależny jest od tempa rozwoju umiejętności kierowcy i od dyspozycyjności kursanta. Tempo jest zoptymalizowane pod kątem łatwego i spokojnego przyswajania wiedzy. Tempo to gwarantuje stały i równy wzrost umiejętności prowadzenia pojazdu. Krok po kroku rozwijane są bardzo dobre nawyki bezpiecznego kierowcy. Zakres kursu Składa się on z części teoretycznej w wymiarze 30 godzin lekcyjnych (dostępna jest również opcja e-learningu) oraz części praktycznej w wymiarze 30 godzin zegarowych z gwarancją wykorzystania pełnych 60 minut na każdą godzinę. Wykłady przeprowadzane są w profesjonalnej sali wykładowej Quattro w oddziale naszej szkoły, w pełni przystosowanej do prowadzenia zajęć z zakresu nauki jazdy i pilotażu na poziomie zaawansowanym i profesjonalnym przy użyciu nowoczesnych technologii (nie prowadzimy zajęć w wynajmowanych salach w szkołach publicznych co gwarantuje nam pełną niezależność w doborze godzin oraz przyjazną aurę). W ramach kursu klasycznego zgodnie z wymogiem prawnym organizowany jest kurs pierwszej pomocy, zawsze prowadzony przez w pełni wykwalifikowanego, czynnego i doświadczonego ratownika medycznego, który w ciekawy i aktywny sposób wprowadza uczestników w tajniki radzenia sobie w ekstremalnych sytuacjach jakimi są wypadki drogowe. Dzięki możliwości przeprowadzania symulacji akcji ratowniczej w wypadku drogowym, każdy uczestnik kursu pierwszej pomocy ma możliwość zdobycia wiedzy praktycznej i nabrania pewności siebie na wypadek takiego zdarzenia w rzeczywistości. Część praktyczna Część praktyczna kursu klasycznego odbywa się w systemie jazd 2 godzinnych, choć możliwe są jazdy trzygodzinne na życzenie kursanta. Jazdy odbywają się na pojazdach w pełni przystosowanych do szkolenia kandydatów na kierowców. Pojazdy są sprawne technicznie, czyste i zadbane. Ich stan techniczny jest stale monitorowany a badanie techniczne zawsze aktualne. Każdy kursant w trakcie szkolenia posiada pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, co gwarantuje mu spokój i możliwość pełnej koncentracji na szkoleniu. Do dyspozycji kursanta są modele pojazdu o tych samych parametrach co pojazdy egzaminacyjne oraz pojazdy o różnych silnikach (diesel/benzyna) oraz innych marek (Suzuki/Kia/Toyota/Mitsubishi), co zapewnia kursantowi możliwość przygotowania nie tylko do egzaminu, ale również do prowadzenia wszelkich pojazdów bez względu na parametry silnika czy marki. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym z teorii i praktyki, który jest próbą generalną przed egzaminem państwowym i na podstawie którego instruktor prowadzący wydaje zgodę na zakończenie kursu i pełną gotowość do podejścia do egzaminu państwowego. Przejście przez taki egzamin jest kluczowe dla późniejszego sukcesu na egzaminie państwowym, gdyż wyraźnie pokazuje poziom kursanta pod względem umiejętności kierowcy oraz odporności na stres konieczny do przejścia przez egzamin państwowy. Kurs pieczętowany jest wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.