Głosowanie online dla firm

  • person Producent
  • directions_boat Krajowy

Nowoczesny system umożliwiający przeprowadzenie zdalnego głosowania online dla firm, rad nadzorczych, walnego zebrania akcjonariuszy organizacji, i spółdzielni. Usługa nie wymaga instalacji i jest dostarczana w modelu SaaS poprzez przeglądarkę internetową.