Pellet

  • person Hurtownik
  • directions_boat Lokalnie

Granulacja: 6-8 mm

Wartość opałowa: 18,5 MJ/kg

Produkty z firmy Usługi Transportowe Handel Opałem Kulpa Grzegorz