ECO-PROJEKT

verified_user
86 polubień
RDESTOWA 43
81-577 Gdynia, Polska
Poproś o informacje

ECO-PROJEKT Informacje o firmie

Ogólne informacje

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych. Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana. Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych. Produkcja maszyn do obróbki metalu. Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana. Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana. Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych. Pozostała produkcja wyrobów. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych. Naprawa i konserwacja maszyn. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia. Roboty budowlane specjalistyczne. Roboty budowlane specjalistyczne. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian. Malowanie i szklenie. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Działalność agencji reklamowych. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet). Reklama, badanie rynku i opinii publicznej. Działalność związana z tłumaczeniami. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.

RDESTOWA 43 Gdynia

Godziny otwarcia
Poniedziałek:
08:00 - 16:00
Wtorek:
08:00 - 16:00
Środa:
08:00 - 16:00
Czwartek:
08:00 - 16:00
Piątek:
08:00 - 16:00
Numery telefonów
Strony
Konta społecznościowe
facebook youtube
Forma prawna
Prywatny zakład
NIP
9581357428
Regon
221715647
Kategorie
Wyposażenie przemysłowe Obszar przemysłowy
Słowa kluczowe
Firma, Remonty, Dostawca urządzeń dla przemysłu i handlu,