Starostwo Powiatowe w Czarnkowie. Delegatura

verified_user
3021 polubień
280 ulubione
Rybaki 3
64-700 Czarnków, Polska
Poproś o informacje

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie. Delegatura Informacje o firmie

Ogólne informacje

Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki położony w północnej części województwa Wielkopolskiego jest powiatem niezwykłym. Jest jednym z niewielu powiatów, w skład których wchodzą dwa, niegdyś niezależne miasta, będące samodzielnymi powiatami. Zajmuje drugie miejsce w Wielkopolsce pod względem wielkości obszaru.
Teren Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego jest wyjątkowo urozmaicony i bogaty w walory przyrodniczo-krajobrazowe. Ponad połowę powierzchni zajmują lasy (52%). Rozległe kompleksy leśne są ostoją dla wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Lasy obfitują w runo leśne, a amatorzy turystyki pieszej i rowerowej mają tu doskonałe warunki do rekreacji na świeżym powietrzu. Jest tu kilkadziesiąt jezior, kilka rzek, mnóstwo strumyków, są wreszcie malownicze wzgórza i doliny wąwozy, jary, wszystko to, co natura może stworzyć. O wyjątkowej urodzie regionu decydują Puszcza Notecka, Drawieński Park Narodowy, "Szwajcaria Czarnkowska" i Dolina Noteci. Zwiedzanie tych kompleksów jest o tyle ułatwione, że prowadzą przez nie ciekawe szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe oraz szlaki wodne i konne. Region ten to także prawdziwa atrakcja dla wędkarzy i amatorów sportów wodnych. Nie brak tu również innych atrakcji. Urokliwe kościółki wiejskie, małe dworki razem ze stylowymi pałacykami zachwycają każdego swoją niepowtarzalną urodą.
Na terenie Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego działa wiele gospodarstw agroturystycznych, w których oczekują Państwa serdeczni i gościnni gospodarze. Każde z gospodarstw oferuje bogaty wachlarz usług: jazdę konną, wędkowanie, jazdę rowerem, grzybobranie i dobrą polską, typowo wiejską kuchnię. Największa ich ilość znajduje się na terenie gminy Krzyż Wlkp., Drawsko, Wieleń. Powiat jest również atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów. Istniejące oferty inwestycyjne, przychylność władz z pewnością ułatwi realizację zamierzonych projektów. Na atrakcyjność inwestycyjną powiatu wpływa możliwość zagospodarowania dużych wolnych terenów. Władze powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego podejmują wszelkie działania sprzyjające stworzeniu warunków zachęcających zarówno prywatnych, jak i państwowych przedsiębiorców do inwestowania w dalszy rozwój rolnictwa i przemysłu. Dbają o ochronę środowiska naturalnego, zagospodarowanie nieużytków, oraz wspierają inicjatywy ludzi przedsiębiorczych chcących inwestować na jego terenie.
Do zadań powiatu należy wiele spraw z zakresu usług publicznych m.in. powiatowe drogi i komunikacja, oświata ponadgimnazjalna i szkolnictwo specjalne, przeciwdziałanie bezrobociu oraz organizacja działań w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń, dbałość o bezpieczeństwo publiczne, ochronę środowiska naturalnego, nadzór sanitarno-epidemiologiczny, weterynaryjny i budowlany, a także leczenie specjalne i specjalistyczne.
Powiat swoje zadania wykonuje przy pomocy Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, jego Delegatury w Trzciance oraz Powiatowych Jednostek Organizacyjnych. W Starostwie zostanie wydane prawo jazdy, karta wędkarska, paszport, roztoczony zostanie nadzór nad rozpoczętą budową, zarejestrowany samochód, motocykl, sprzęt pływający służący do połowu ryb. W Starostwie można otrzymać poświadczenie własności, a także informację o ewidencji gruntów i budynków. Starosta wydaje pozwolenie na organizację imprezy na drodze powiatowej, pozwolenie na inwestycje oraz na publiczną zbiórkę darów na terenie powiatu. W obronie naszych praw może wystąpić powiatowy rzecznik konsumentów.
Do zadań realizowanych przy pomocy jednostek organizacyjnych należy opieka nad drogami powiatowymi, którą sprawuje Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie z obwodami drogowymi w Trzciance i Wieleniu. W zakresie oświaty i wychowania zadania realizują szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze zarówno publiczne jak i niepubliczne, natomiast pomoc psychologa można uzyskać w jednej z trzech poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jedyną jednostką kultury będącą w gestii powiatu jest Młodzieżowy Dom Kultury z Trzcianki
Udzielaniem świadczeń zdrowotnych zajmują się dwa samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w Czarnkowie i Trzciance, dla których Powiat jest organem założycielskim i jednocześnie sprawującym nadzór nad realizacją ich zadań statutowych, dostępnością i poziomem udzielania świadczeń oraz gospodarką finansową tych zakładów. Natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaoferuje pomoc oraz poradę rodzinom dotkniętym przemocą, alkoholizmem i narkomanią. Osoby samotne skieruje do domu pomocy społecznej, a niepełnosprawne na turnusy rehabilitacyjne w całym kraju. Pomoże przy usunięciu barier architektonicznych i zakupie sprzętu ortopedycznego. Dzieciom pozbawionym opieki rodziców zorganizuje rodzinę zastępczą. Powiatową administrację zespoloną tworzą: Komenda Powiatowa Policji i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, a także Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

Rybaki 3 Czarnków

Godziny otwarcia
Poniedziałek:
07:30 - 15:30
Wtorek:
07:30 - 15:30
Środa:
07:30 - 15:30
Czwartek:
07:30 - 15:30
Piątek:
07:30 - 15:30
Numery telefonów
Strony
Konta społecznościowe
twitter facebook youtube
Kategorie
starostwo powiatowe
Słowa kluczowe
Organizacja rządowa, administracja państwowa

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie. Delegatura Opinie i oceny

Jak oceniasz tę firmę?

Czy jesteś właścicielem tej firmy? Jeśli tak, nie trać okazji na aktualizację profilu firmy, dodawanie produktów, ofert i wyższą pozycję w wyszukiwarkach.

Podobna strona dla Twojej firmy? Upewnij się, że każdy może znaleźć Ciebie i Twoją ofertę. Stwórz dedykowaną stronę firmową w platformie Yellow Pages - to prostsze niż myślisz!
Dodaj swoją firmę