CHERUB , Wspólnik Spółki Cywilnej BubbleHouse s.c.

verified_user
Landwarowska 8
03-107 Warszawa, Polska
Poproś o informacje

CHERUB , Wspólnik Spółki Cywilnej BubbleHouse s.c. Informacje o firmie

Ogólne informacje

Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku. Reprodukcja zapisanych nośników informacji. Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Transport drogowy towarów. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania  . Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne. Działalność usługowa związana z wyżywieniem. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering). Pozostała usługowa działalność gastronomiczna. Wydawanie książek. Działalność wydawnicza. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków. Działalność wydawnicza. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych. Działalność związana z projekcją filmów. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Reklama. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych. Reklama. Reklama. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Działalność fotograficzna. Działalność związana z tłumaczeniami. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli . Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli . Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych. Wynajem i dzierżawa. Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane. Działalność agentów i pośredników turystycznych. Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane.

Landwarowska 8 Warszawa

Numery telefonów
Strony
Forma aktywności
Usługi
Forma prawna
Prywatny zakład
NIP
5241530914
Regon
015848572

CHERUB , Wspólnik Spółki Cywilnej BubbleHouse s.c. Opinie i oceny

Jak oceniasz tę firmę?

Podobna strona dla Twojej firmy? Upewnij się, że każdy może znaleźć Ciebie i Twoją ofertę. Stwórz dedykowaną stronę firmową w platformie Yellow Pages - to prostsze niż myślisz!
Dodaj swoją firmę