ZUTM Rolex

PCK 5a,
62-510 Konin

W zakresie produkcji oferujemy nalewaki próżniowe do napełniania butelek, głowice zamykające do butelek szklanych oraz plastikowych z gwintem, głowice zamykające do butelek typu PET z zakrywką plastikową wyposażone w sprzęgła mechaniczne lub magnetyczne oraz automatyczne zamykarki wielogłowicowe, sortowniki zakrywek i kompletne oprzyrządowanie tzn. gwiazdy, rozdzielacze do linii rozlewniczych i wszelkiego rodzaju ślimaki do każdego rodzaju butelek i urządzeń rozlewniczych. Oferujemy równie

ZUTM Rolex
PCK 5a
62-510, Konin
wielkopolskie
Polska


http://www.rolex.konin.pl
NIP:
Zakład prywatny