Krosno Odrzańskie

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AMEL

Poznańska 21 lok. 1,
66-600 Krosno Odrzańskie

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. Transport lądowy oraz transport rurociągowy. Transport lądowy oraz transport rurociągowy. Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AMEL
Poznańska 21 lok. 1
66-600, Krosno Odrzańskie
lubuskie
Polska

NIP:
REGON: 081083365
Zakład prywatny