nasienie Racibórz

MCB Sp. z o.o. - Przedstawicielstwo w Raciborzu

Okrzei 4,
47-400 Racibórz

Do statutowych zadań MCB należy : usługi unasieniania bydła, usługi unasieniania trzody chlewnej, produkcja i unasienianie matek pszczelich, realizacja programu oceny i selekcji buhajów i knurów w poszczególnych rasach, realizowane są one poprzez sieć punktów unasieniania zwierząt, działających na terenie województw : podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i opolskiego. Stałe korzystani

MCB Sp. z o.o. - Przedstawicielstwo w Raciborzu
Okrzei 4
47-400, Racibórz
śląskie
Polska


http://www.mcb.com.pl
NIP:
Państwowa jednostka organizacyjna