Daj Psu Dom - Fundacja Pomocy Zwierzętom Bezdomnym i Porzuconym

verified_user
1948 polubień
7 ulubione
3 Maja 3
63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska
Poproś o informacje

Daj Psu Dom - Fundacja Pomocy Zwierzętom Bezdomnym i Porzuconym Informacje o firmie

Ogólne informacje

Fundacja realizuje swoje cele m.in. przez:

Aktywne działania własne oraz wspieranie wszelkich pozostałych działań, które mają na celu pomoc zwierzętom porzuconym, bezdomnym, maltretowanym, chorym, przebywających w schroniskach i domach tymczasowych, w szczególności psom bezrasowym ( mieszańcom ) oraz psom ras użytkowych, sportowych, myśliwskich, stróżujących i uznanych ze względu na rasę za niebezpieczne.

Aktywną działalność w zakresie adopcji zwierząt, w szczególności poprzez: rekrutację i szkolenie wolontariuszy; pomoc w znajdowaniu i selekcji przyszłych właścicieli; kontrole przedadopcyjne i poadopcyjne warunków bytowych zwierząt; pomoc w aklimatyzacji zwierząt adopcyjnych; współpracę ze szkoleniowcami i behawiorystami zwierzęcymi

Przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania przemocy wobec zwierząt

Działalność edukacyjną w zakresie ochrony zwierząt i środowiska

Propagowanie i realizowanie programu kastracji i sterylizacji zwierząt niehodowlanych

Projektowanie i propagowanie programów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa relacji człowieka ze zwierzętami oraz właściwej opieki nad zwierzętami

Opiekę i zapewnienie wsparcia finansowego dla zwierząt znajdujących się w schroniskach, hotelach, domach tymczasowych

Występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych

Fundacja ma siedzibę w Ostrowie Wielkopolskim

Zarząd Fundacji:

Adam Wasiela - Członek Zarządu
lek. wet. Eliza Torz - Członek Zarządu
Katarzyna Hojeńska - Członek Zarządu

Bartosz Opłocki - Prezes Zarządu

100% darowizn jest przeznaczanych na działalność statutową fundacji. Darczyńcy mogą wybrać cel szczegółowy darowizny precyzując go w tytule przelewu.

Nr rachunku bankowego: 89 2490 0005 0000 4530 8283 3764.

Daj Psu Dom - Fundacja Pomocy Zwierzętom Bezdomnym i Porzuconym
ul. 3 Maja 3
63-400 Ostrów Wielkopolski

3 Maja 3 Ostrów Wielkopolski

Numery telefonów
Strony
Konta społecznościowe
facebook
Słowa kluczowe
Opiekun zwierząt, Organizacja pozarządowa, Organizacja społeczna