Kurpiowskie Centrum Handlowo Usługowe

verified_user
1387 polubień
33 ulubione
Prądzyńskiego
07-410 Ostrolenka, Polska
Poproś o informacje

Kurpiowskie Centrum Handlowo Usługowe Informacje o firmie

Ogólne informacje

II. Przedmiot działalności Spółki

1. Przeważającym przedmiotem działalności Spółki – według PKD – jest: Zarządzenie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);----
2. Przedmiotami pozostałej działalności Spółki – według PKD – jest:----------
1) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z);-----------------------------------------------------
2) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
3) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
4) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);
5) reklama (73.1);
6) sprzątanie obiektów (PKD 81.2);
7) sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, pozostała w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.2);------------------
8) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1);
9) sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4);
10) sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5);
11) sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.6);
12) sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7);
13) sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.3);
14) sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4);
15) sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5);
16) sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z);
17) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z);
18) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z);--
19) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z);
20) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego(PKD 46.74.Z);
21) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z);
22) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z);
23) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
24) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);
25) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A);
26) przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (PKD 56.2);
27) przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z);
28) fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z);
29) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z);
30) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z);
31) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z);
32) działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);
33) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92.00.Z);
34) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z);
35) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).

Prądzyńskiego Ostrolenka

Godziny otwarcia
Poniedziałek:
07:00 - 18:00
Wtorek:
07:00 - 18:00
Środa:
07:00 - 18:00
Czwartek:
07:00 - 18:00
Piątek:
07:00 - 18:00
Sobota:
07:00 - 15:00
Niedziela:
10:00 - 15:00
Numery telefonów
Strony
Konta społecznościowe
facebook
Słowa kluczowe
Centrum handlowe, Agencja nieruchomości komercyjnych,