Jaskinie na Kadzielni

verified_user
1983 polubień
559 ulubione
Krakowska
25-001 Kielce, Polska
Poproś o informacje

Jaskinie na Kadzielni Informacje o firmie

Ogólne informacje

System jaskiniowy - Jaskinia Odkrywców -Prochownia - Szczelina na Kadzielni jest największym obiektem podziemnym na kieleckiej Kadzielni. Pierwotnie były to trzy osobne jaskinie, które połączone zostały w czasie prac eksploracyjnych prowadzone przez speleologów w latach 2004-2009 w jeden ciąg jaskiniowy. W listopadzie 2004 r. grotołazi ze Speleoklubu Świętokrzyskiego w Kielcach rozpoczęli w trzech jaskiniach Kadzielni: Jaskini Odkrywców, Prochowni i Szczelinie na Kadzielni prace eksploracyjne dla potrzeb podziemnej trasy turystycznej. Prace te polegały głównie na wybieraniu zOpis... jaskiń gliniastego namuliska i gruzu skalnego a następnie penetracji napotkanych pustek krasowych. Do końca stycznia 2005r. odkryto 88 m nowych korytarzy i połączono Prochownię z Jaskinią Odkrywców. Dalsze prace eksploracyjno –udostępniające prowadzili górnicy z krakowskiej firmy AMC odkrywając kolejne 82 m nowych korytarzy i łącząc w 2009 r. wszystkie trzy jaskinie w jeden system. Nadzór nad zabezpieczeniem udostępnianych korytarzy jaskini prowadziła Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, geologiczny nadzór naukowy nad tymi pracami sprawuje Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, natomiast eksplorację i dokumentację speleologiczną. prowadzili członkowie Speleoklubu Świętokrzyskiego.

Opis... Wszystkie otwory jaskiń zostały odkryte podczas eksploatacji kamieniołomu. Obecnie łączna długość wszystkich korytarzy jaskini wynosi 392 m a deniwelacja 21 m. Dla ruchu turystycznego dostępna jest podziemna trasa turystyczna przebiegający przez Jaskinię Odkrywców, Prochownię i Szczelinę na Kadzielni o długości 140 m i deniwelacji 10 m, rozwinięta na trzech poziomach. Jaskinie powstały w wyniku działania procesów krasowych czyli rozpuszczania skał przez wody zawierające dwutlenek węgla, przez bardzo długi okres czasu, liczony w milionach lat.

Początki eksploatacji wapieni dewońskich na Kadzielni sięgają XVIII w. i trwała ona do 1962 r. Wydobywane w kamieniołomie wapienie wykorzystywano do produkcji wapna, którą prowadzono na miejscu w piecach wapienniczych. Podczas kilkusetletniej eksploatacji skał wapiennych w kamieniołomie wielokrotnie odkrywano jaskinie. Niektóre z nich uległy wówczas całkowitemu zniszczeniu. Do dnia dzisiejszego zachowało się na Kadzielni 25 jaskiń i schronisk skalnych. Do większych jaskiń Kadzielni należą oprócz systemu Jaskinia Odkrywców-Prochownia –Szczelina na Kadzielni również: Jaskinia Wschodnia (100 m), Jaskinia Jeleniowska (36 m) i Jaskinia Zwaliskowa (30 m).

Opis...W jaskiniach Kadzielni występują formy i zjawiska charakterystyczne zarówno dla skał budujących wzgórze jak i dla procesów związanych z systemem krasowym(jaskiniowym). Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

struktury i organizmy charakterystyczne dla dawnego dewońskiego morza (głównie skamieniałości koralowców, ramienionogów, liliowców, głowonogów i innych żyjących wówczas zwierząt)
procesy tektoniczne i mineralizacyjne (uskoki, żyły kalcytowo-galenowo-barytowe)
kształty korytarzy jaskiniowych i rzeźba ich ścian jako wynik działania korozji krasowej(charakterystyczne gruszkowate przekroje)
nacieki jaskiniowe (głównie stalagmity, polewy naciekowe oraz nieliczne stalaktyty
namuliska jaskiniowe o różnym wieku i wykształceniu zawierające czasami szczątki kostne (namuliska gliniaste, manganowe, kości nietoperzy)

GODZINY OTWARCIA PODZIEMNEJ TRASY TURYSTYCZNEJ NA KADZIELNI

WTOREK-PIĄTEK 10:00-16:00*
SOBOTA-NIEDZIELA 11:00-17:00*

* - ostatnie wejście odbywa się o godzinie 15:30 i 16:30
- wejścia odbywają się co 30 minut
- zwiedzanie trwa ok 30 minut
-grupy zorganizowane zwiedzają jaskinie w odstępach 10-cio minutowych

KONIECZNA REZERWACJA TELEFONICZNA!
tel. 695 213 381

w godzinach 9.00-17:00 Poniedziałek-Sobota z minimum jedno dniowym wyprzedzeniem

e-mail: jaskiniakadzielnia@gmail.com

Uwaga - rezerwacja poprzez pocztę elektroniczną następuję w momencie, kiedy otrzymają
Państwo na swoją pocztę wiadomość e-mail z potwierdzeniem rezerwacji terminu

BILETY WSTĘPU:

NORMALNY - 10 zł
ULGOWY - 8 zł

* Bilety ulgowe:
- dzieci i młodzież ucząca się
- emeryci
- grupy zorganizowane powyżej 30 osób

** Wstęp bezpłatny:
- dzieci do lat 3
- członkowie Polskiego Związku Alpinizmu (po okazaniu ważnej legitymacji członkowskiej)

TERMINY I ZASADY REZERWACJI:
1. Zwiedzanie możliwe jest przez 6 dni w tygodniu od wtorku do niedzieli (z wyłączeniem poniedziałków).
2. Rezerwacja odbywa się telefonicznie pod nr 695 213 381 w godzinach 9:00-17:00 od poniedziałku do soboty
3. Zwiedzania odbywa się w grupach maksymalnie 8 osobowych, wyłącznie pod opieka przewodnika i z częstotliwością co 30 minut grupa
4. Średni czas zwiedzania przez jedną grupę ok 30 minut
5. Wszystkie osoby w grupie musza miec kask na głowie, otrzymany wcześniej od przewodnika pzez cały czas pobytu w jaskini aż do powrotu na powierzchnię, do otworu wejściowego.
6. Osoby w stanie nietrzeźwym lub znajdujące się pod wływem alkoholu i innych środków odurzajacych nie będa wpuszczane do jaskini.
7. Zwiedzajacym jaskinię zabrania się;
- używania otwartego ognia, w tym palenia tytoniu
- dotykania bądź niszczenia szaty naciekowej i namulisk
- zabierania elementów skalnych
- spożywania pokarmów i napoi
- głośnego zachowania
- umieszczania napisów, zasmiecania, hałasowania
- dotykania i uszkadzania urządzeń pomiarowych i elektrycznych
- przekraczania granic wykopów, barier i ograniczeń
- wprowadzania psów i innych zwierząt
- noszenia małych dzieci na rękach
8. Każdy zwiedzający porusza się po jaskini zgodnie z zaleceniami przewodnika prowadzącego grupę.

UWAGA: PO WYCZERPANIU PRZEWIDZIANEGO REGULAMINEM LIMITU OSÓB ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

Krakowska Kielce

Godziny otwarcia
Wtorek:
10:00 - 16:00
Środa:
10:00 - 16:00
Czwartek:
10:00 - 16:00
Piątek:
10:00 - 16:00
Sobota:
11:00 - 17:00
Niedziela:
11:00 - 17:00
Numery telefonów
Strony
Konta społecznościowe
facebook
Kategorie
Atrakcja turystyczna
Słowa kluczowe
Podróże i transport, Sztuka i rozrywka, Punkt orientacyjny i miejsce historyczne