F.B.U. "MAK" MAREK KRYGIER

verified_user
Kasztanowa 2
26-026 Bilcza, Polska
Poproś o informacje

F.B.U. "MAK" MAREK KRYGIER Informacje o firmie

Ogólne informacje

Oficjalny sklep internetowy z zabawkami kreatywno - edukacyjnymi Thinkertoy.


Zabawki kreatywno – edukacyjne Thinkertoy przeznaczone są dla
wszystkich dzieci – uzdolnionych i ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, dla młodszych i starszych, wycofanych i kreatywnych.
Wpływają na proces uczenia się, poznawania, nabywania sprawności
motorycznej, myślenia, spostrzegania, koncentracji, kontrolę emocji,
spełniają więc funkcje emocjonalno-motywacyjne i poznawcze.
Zestawy Thinkertoy są niezbędne dla realizacji specjalnych potrzeb
edukacyjnych dziecka – mają charakter terapeutyczny, wspierają dzieci w
osiąganiu sukcesu, korygują zaburzone funkcje oraz rozwijają
indywidualne uzdolnienia i predyspozycje dziecka.
Nauka poprzez zabawę uczy współdziałania, daje poczucie własnej
wartości i możliwości, rozwija zainteresowania, eliminuje stres i
napięcie emocjonalne, stwarza okazję do kreatywności, angażuje myślenie,
uwagę, wyobraźnię.
Zabawki kreatywno – edukacyjne Thinkertoy rozwijają inteligencję
operacyjną niezbędną w edukacji matematycznej. Wpływają korzystnie na
rozwój dziecka z niepełnosprawnością ruchową.
Wpływ zestawów edukacyjnych Thinkertoy:
dziecko poszerza i rozwija swoje zainteresowania,dąży do samodzielności i kreatywnych rozwiązań,możliwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych (praca w grupie, prezentacja dokonań),motywacja do uczenia się,optymizm, dobry nastrój,możliwość rehabilitacji manualnej i ruchowej,rozbudzanie chęci eksperymentowania,wzmacnianie samooceny dziecka,wielkość elementów konstrukcyjnych ułatwia dzieciom aktywność,wspierają w obszarze „Wychowanie do poszanowania roślin i zwierząt”,pozwalają rozumieć pojęcia związane z fizyką, matematyką, biologią, architekturą,możliwość pracy indywidualnej, grupowej, współdziałanie z rówieśnikami, satysfakcja.
Zabawki Thinkertoy są idealne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim:
motywują do podejmowania działań,wpływają na rozwój intelektualny,rozwijają zainteresowania w wielu dziedzinach,pozwalają prawidłowo funkcjonować i komunikować się,wspomagają w nauce matematyki, fizyki,pozwalają na nabywanie praktycznych umiejętności,zabawki wpływają na atrakcyjność procesu poznania, sprzyja to
pobudzaniu emocji i motywacji, większej koncentracji i lepszemu
wykorzystaniu czasu.
Zabawki kreatywno – edukacyjne Thinkertoy są niezastąpione w pracy,
zabawie i nauce z dziećmi z zaburzeniami autystycznymi czy zaburzeniami
Aspergera:
kształtują umiejętności społeczne dzieci: porozumiewanie się z
dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach
zabawowych,wspomagają rozwój mowy i rozwój intelektualny wraz z edukacją matematyczną,wspomagają rozwój umysłowy poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,wychowują do poszanowania otaczającego środowiska,motywują do podejmowania działań i kreatywnych rozwiązań,moderują właściwe typy zachowań w różnych sytuacjach,uczą się współpracy i współdziałania,redukują poziom stresu,usprawniają motorycznie,odkrywają i rozwijają indywidualne możliwości i uzdolnienia,koncentracja uwagi,rozwijają wiarę w możliwości i umiejętności,nie ograniczają działań dziecka.
Dzieci szczególnie uzdolnione:
Zestawy kreatywno – edukacyjne Thinkertoy dają następujące możliwości:
dokładność, dociekliwość,rozwijają wiedzę z różnych dziedzin,dają możliwość kojarzenia, rozumowania i wyciągania wniosków,realizację oryginalnych pomysłów, konstruowanie nietypowych zabawek,możliwość wyrażania własnej ekspresji,indywidualizacja procesu kształcenia,możliwość prawidłowego rozwoju społecznego,twórcze podejście do zadań,wszechstronnych zainteresowań,kształtują ciekawość świata,gwarantują wszechstronny rozwój,wykorzystują metody poszukujące i twórcze,uczą myślenia algorytmicznego, precyzji,pozwalają na dokonywanie samooceny podejmowanych i zrealizowanych
zadań, konstruktywną ocenę działań innych osób oraz przyjmowanie oceny
od innych osób, w szczególności rówieśników,stanowią atrakcyjny środek dydaktyczny.
Zabawki Thinkertoy a dzieci z chorobami przewlekłymi:
rozwijają procesy poznawcze,pozwalają radzić sobie z emocjami,atrakcyjność spędzania wolnego czasu,optymizm,kontakt i współpraca z rówieśnikami lub rodzicami,zwiększają motywacji do nauki,wzmacniają samoocenę,aktywizują,wspomagają rozwój dzieci przez zabawy konstrukcyjne.


Thinkertoy opiera się na wielu metodach edukacji:

Metoda
Montessori – ważne jest przede wszystkim dziecko oraz troska o
odpowiednie otoczenie (środowisko). Jej podstawą jest szanowanie
indywidualności dziecka w zakresie rozwoju fizycznego, umysłowego i
emocjalnego.Inteligencje wielorakie (między innymi inteligencji emocjlanej i interpersonalnej)Metoda
Reggio Emilia – stosowana na etapie wczesnego nauczania, polega na
dokumentowanej obserwacji każdego dziecka i stymulowania go do
rozwijania jego mocnych stron; każde dziecko ma nieograniczony potencjał
rozwoju i jest chętne do interakcji i poznania otaczającego świata.
Dużą wagę przywiązuje się do wystroju przestrzeni, pomieszczenia należy
wypasażyć w wielofunkcyjne meble i przedmioty.Pedagogika
waldorfska – jej głównym zadaniem jest rozwój dziecka w powiązaniu ze
środowiskiem i społeczeństwem. Celem tej metody jest wspieranie
wszechstronnego rozwoju dziecka, rozumianego jako rozwój trzech sfer:
myślenia, uczuć i woli. Dużą wagę przywiązuje do działań artystycznych i
manulnych.EYFS
(Early Year Foundation Stage): 0-5 lat – działania mające na celu
umożliwienie rodzicom i opiekunom pomocy w wychowaniu i edukacji dzieci
przed ukońćzeniem piątek roku życia.

Firma oferuje

Zabawki edukacyjno - kreatywne, zestawy klocków Thinkertoy. Wszystkie zestawy są ze sobą kompatybilne. Im więcej elementów, tym więcej możliwości tworzenia. Jedyne ograniczenie - wyobraźnia.

Kasztanowa 2 Bilcza

Godziny otwarcia
Poniedziałek:
8:00 - 18:00
Wtorek:
8:00 - 18:00
Środa:
8:00 - 18:00
Czwartek:
8:00 - 18:00
Piątek:
8:00 - 18:00
Sobota:
8:00 - 18:00
Niedziela:
8:00 - 18:00
Numery telefonów
Strony
Rok założenia
1984
Forma aktywności
Hurt, Detal
NIP
6571733265
Słowa kluczowe
Thinkertoy, zabawki, zabawki edukcyjne

F.B.U. "MAK" MAREK KRYGIER Opinie i oceny

Jak oceniasz tę firmę?

Podobna strona dla Twojej firmy? Upewnij się, że każdy może znaleźć Ciebie i Twoją ofertę. Stwórz dedykowaną stronę firmową w platformie Yellow Pages - to prostsze niż myślisz!
Dodaj swoją firmę