BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SKOCZOWIE

verified_user
ul. Mickiewicza 17
43-430 Skoczów, Polska
Poproś o informacje

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SKOCZOWIE Informacje o firmie

Ogólne informacje

Tradycje bibliotekarskie w Skoczowie sięgają XIX wieku. Pierwszą bibliotekę w mieście była Polska Czytelnia Katolicka założona w 1871 roku. Jej działalność kontynuowała i poszerzała w latach międzywojennych Publiczna Biblioteka Polska Macierzy Szkolnej, założona w 1922 roku. Do 1939 roku istniało w mieście jeszcze kilka mniejszych bibliotek działających przy różnych związkach wyznaniowych i organizacyjnych, oraz biblioteki uczniowskie przy szkołach podstawowych nr 1 i 2.

Wybuch II wojny światowej przerwał działalność bibliotek. Nastąpił kres pracy kulturalno-oświatowej w Skoczowie. Biblioteki zostały zamknięte, księgozbiory niszczono. Skoczowscy bibliotekarze, nie bacząc na niebezpieczeństwo ze strony okupanta, starali się chociaż częściowo ocalić książki. Wynosili je w bezpieczne miejsca, a przede wszystkim rozprowadzano książki wśród czytelników w domach prywatnych.

Po zakończeniu działań wojennych wznowiono działalność upowszechniania czytelnictwa. Pierwsza biblioteka została otwarta po uprzedniej zbiórce książek, która trwała około 10 dni i udało się zgromadzić około 500 tomów. Akcją kierowali działacze społeczni, którzy otworzyli Dom Kultury.

W rok po wojnie nastąpiło uroczyste otwarcie biblioteki. W jej zasobach znajdowało się 1500 woluminów, z których korzystało ponad 500 stałych czytelników. Pierwszym kierownikiem biblioteki został Jan Madzia. Dzięki ofiarnej pracy bibliotekarza księgozbiór powiększał się w szybkim tempie i wzrastała liczba czytelników.

W styczniu 1949 roku księgozbiór biblioteki Domu Kultury przeniesiono do nowo powstałej Miejskiej Biblioteki Publicznej, która mieściła się przy ul. Rynek 18. Ten czas datujemy jako początki działalności naszej placówki, co potwierdza pierwszy wpis do księgi inwentarzowej. W każdym następnym roku przybywało czytelników, rozrastał się również księgozbiór. Czyniono starania o zmianę lokalu i w 1979 roku biblioteka została przeniesiona do budynku przy ul. Mickiewicza 17.

W roku 1985 nastąpił wewnętrzny podział księgozbioru i tak powstały oddział dla dzieci, wypożyczalnia dla dorosłych i czytelnia. W skład biblioteki wchodziły dwie filie i działały punkty biblioteczne.

Zarówno Biblioteka Publiczna, jak i jej filie oprócz książek udostępniały kilkanaście tytułów czasopism. Poza tym prowadziły działalność kulturalno-oświatową. Były to lekcje biblioteczne, konkursy plastyczne i literackie. Przez ponad 12 lat działał teatrzyk kukiełkowy „Minibudek”, który założyła i prowadziła Romana Biegun.

Głównym zadaniem Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych oraz upowszechnianie wiedzy i kultury. Ogólną organizację Biblioteki, jej zakres i sposób działania określa „Regulamin organizacyjny” oraz Statut – dokumenty zatwierdzone przez Radę Gminy w Skoczowie.

W listopadzie 2010 roku Biblioteka Publiczna (centrala) przeprowadziła się do nowego budynku przy ul. Mickiewicza 9 w Skoczowie. Kamienica przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się w niej podjazd, winda, drzwi o odpowiedniej szerokości. Zyskaliśmy nowe pomieszczenia i meble. Czytelnię i wypożyczalnie dla czytelników wyposażono w nowe regały, lady biblioteczne, szafki, stoliki i krzesła. Otrzymaliśmy również nowy sprzęt elektroniczny, co znacznie poprawiło jakość pracy.

Od stycznia 2011 roku funkcjonuje nowo utworzony „Kącik Malucha”, dostosowany dla najmłodszego czytelnika (do lat 6). Wyposażony jest w nowoczesne meble, książki-zabawki, maskotki i gry edukacyjne. Kącik Malucha cieszy się dużą liczbą odwiedzin i zainteresowaniem wśród maluchów. Z myślą o najmłodszych czytelnikach biblioteka prowadzi różne zajęcia – w tym lekcje biblioteczne, podczas których dzieci i młodzież zapoznają się z księgozbiorem. Bibliotekę wielokrotnie odwiedzali bohaterowie bajek – maskotki Franklin, Miś, Kura Adela i Misia Marysia. Ponadto biblioteka organizuje warsztaty edukacyjno-teatralne dla najmłodszych, a także konkurs Bibliomaniak na największą ilość przeczytanych książek.

Biblioteka Publiczna w Skoczowie organizuje także spotkania autorskie z pisarzami skierowane zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Co roku biblioteka przyłącza się również do Narodowego Czytania, które odbywa się pod patronatem prezydenta.

W skład Biblioteki wchodzą nadal dwie filie, które cieszą się dużym powodzeniem wśród społeczności lokalnej. Nasze zbiory są na bieżąco aktualizowane i poszerzane o nowości wydawnicze.

ul. Mickiewicza 17 Skoczów

Godziny otwarcia
Poniedziałek:
09:00 - 17:00
Wtorek:
08:00 - 15:00
Środa:
09:00 - 17:00
Piątek:
09:00 - 18:00
Numery telefonów
Strony
Konta społecznościowe
facebook
NIP
5482231082
Regon
1347220
Kategorie
Biblioteka publiczna