ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

verified_user
ul. Tylna 7
73-231 Krzęcin, Polska
Poproś o informacje

ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Informacje o firmie

Ogólne informacje

Gmina Krzęcin położona jest na południowym krańcu województwa zachodniopomorskiego, w granicach powiatu Choszczno. Od zachodu graniczy z Gmina Pełczyce, od północy z Gminą Choszczno, od południa ze Strzelcami Krajeńskimi (woj. lubuskie), a od wschodu z Gminą Bierzwnik. Obszar gminy przecina linia kolejowa na trasie Szczecin - Poznań.

W sensie geograficznym gmina leży na wschodnim krańcu Pojezierza Choszczeńsko - Myśliborskiego. Głównym elementem krajobrazu naturalnego są liczne jeziora (rynnowe - wąskie i głębokie oraz moreny denne - rozlewiskowe), największe z nich to: Żeńskie, Chłopowo (Chłop), kościelne, Paprzyca Duża, Bukowskie, Czyste, Krzęcińskie (Brudne), Mielęcin i Rakowo. Przez gminę przepływa rzeka Mała Ina. Rzeźba terenu jest wyraźnie pofałdowana z licznymi pagórkami, wałami, kotlinami i dolinkami, z niewielkimi kępami lasu oraz większym zwartym kompleksem leśnym (sosna, buki, dęby) w okolicach wsi Chłopowo i Krzęcin.

Pod względem gospodarczym jest to gmina o charakterze rolniczym. Siedziba gminy znajduje się w położonej centralnie miejscowości Krzęcin (niem. Kranzin), w której zlokalizowany jest m.in.: urząd gminy, gminne centrum kultury, ośrodek pomocy społecznej, środowiskowy dom samopomocy, Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, szkoła podstawowa, gimnazjum, urząd pocztowy, ośrodek zdrowia, choszczeńska filia Gospodarczego Banku Spółdzielczego, cmentarz komunalny, strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej, restauracja, placówki handlowo-usługowe oraz zakład firmy 2x3 S.A.

Gmina podzielona jest na 11 sołectw: Krzęcin, Chłopowo, Granowo, Żeńsko, Przybysław, Mielęcin, Kaszewo, Objezierze, Słonice, Rakowo i Nowy Klukom. W Krzęcinie ma swoją siedzibę Zespół Szkół, w skład którego wchodzą: gimnazjum, szkoła podstawowa z punktem filialnym w Granowie oraz oddziały przedszkolne. Działa też dziewięć placówek kultury, w tym dwa domy kultury w Chłopowie i Granowie, sześć klubów kultury w Krzęcinie, Mielęcinie, Przybysławiu, Rakowie, Objezierzu i Żeńsku oraz świetlica środowiskowa w Kaszewie.

Największym atutem są walory przyrodnicze i krajobrazowe. Rozciąga się tutaj Obszar Chronionego Krajobrazu, obejmujący wschodnią część gminy, na terenie którego położone są projektowane rezerwaty i użytki ekologiczne oraz 12 pomników przyrody w postaci drzew. Gmina Krzęcin posiada dogodne warunki do rozwoju turystyki regionalnej i agroturystyki, planuje się powstanie pól namiotowych, schronisk młodzieżowych i ścieżek rowerowych. Wśród zabytków przeważają obiekty sakralne (do najciekawszych należą kościoły w Krzęcinie, Żeńsku, Rakowie, Chłopowie, Nowym Klukomiu) i rezydencje pałacowe (Przybysław, Mielęcin, Rakowo).

Gmina Krzęcin liczy 3.948 mieszkańców. Powierzchnia gminy wynosi ogółem: 14.040 hektarów, w tym m.in.: lasy i grunty leśne - 3.148 hektarów, wody - 360 hektarów i użytki rolne - 9.150 hektarów.

Gmina znalazła partnera zagranicznego 21-22 czerwca 2008 r. Gmina Krzęcin podpisała umowę partnerską z niemiecką gminą Franzburg. Kooperacja samorządów tych gmin obejmuje współpracę przy realizacji projektów kulturalnych, oświatowych, sportowych, ochrony środowiska oraz inwestycji. Współpraca polsko-niemiecka gmin Krzęcin i Franzburg koncentruje się głównie na partnerstwie przy realizacji „miękkich projektów” realizowanych przez Gminę Krzęcin oraz organizacje działające na jej terenie np. PZW, Ochotniczą Straż Pożarną, kluby sportowe, stowarzyszenia kulturalne, Koła Gospodyń Wiejskich i inne.

Osobą odpowiedzialną za promocję Gminy Krzęcin oraz współpracę z partnerami zagranicznymi jest Pani Sandra Żuk, asystent wójta, Tel./fax: +48 95 765 52 13, kom. 697 131 303, e-mail: krzecinpromocja@gmail.com.

ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Opinie i oceny

Jak oceniasz tę firmę?

Czy jesteś właścicielem tej firmy? Jeśli tak, nie trać okazji na aktualizację profilu firmy, dodawanie produktów, ofert i wyższą pozycję w wyszukiwarkach.

Podobna strona dla Twojej firmy? Upewnij się, że każdy może znaleźć Ciebie i Twoją ofertę. Stwórz dedykowaną stronę firmową w platformie Yellow Pages - to prostsze niż myślisz!
Dodaj swoją firmę