LERI RADOSŁAW PIEKARCZYK

verified_user
Tadeusza Kościuszki 33
41-500 Chorzów, Polska
Poproś o informacje

LERI RADOSŁAW PIEKARCZYK Informacje o firmie

Ogólne informacje

Leśnictwo i pozyskiwanie drewna. Działalność usługowa związana z leśnictwem. Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego. Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych. Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych. Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych. Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych. Produkcja włókien szklanych. Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych. Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych. Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny. Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych. Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych. Produkcja cementu. Produkcja cementu, wapna i gipsu. Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu. Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu. Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu. Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu. Produkcja cementu wzmocnionego włóknem. Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia. Produkcja mebli. Produkcja mebli. Produkcja mebli. Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów. Naprawa i konserwacja maszyn. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków. Roboty związane z budową dróg i autostrad. Roboty związane z budową mostów i tuneli. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane. Roboty budowlane specjalistyczne. Przygotowanie terenu pod budowę. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich. Wykonywanie instalacji elektrycznych. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych. Roboty budowlane specjalistyczne. Tynkowanie. Zakładanie stolarki budowlanej. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian. Malowanie i szklenie. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych. Roboty budowlane specjalistyczne. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych. Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

Tadeusza Kościuszki 33 Chorzów

Forma prawna
Prywatny zakład
NIP
6272650175
Regon
240961363

LERI RADOSŁAW PIEKARCZYK Opinie i oceny

Jak oceniasz tę firmę?

Podobna strona dla Twojej firmy? Upewnij się, że każdy może znaleźć Ciebie i Twoją ofertę. Stwórz dedykowaną stronę firmową w platformie Yellow Pages - to prostsze niż myślisz!
Dodaj swoją firmę