ESTATE PARTNER

verified_user
PLAC SOLNY 15
50-062 Wrocław, Polska
Poproś o informacje

ESTATE PARTNER Informacje o firmie

Ogólne informacje

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych. Wykonywanie instalacji elektrycznych. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych. Tynkowanie. Zakładanie stolarki budowlanej. Roboty budowlane specjalistyczne. Malowanie i szklenie. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering). Pozostała usługowa działalność gastronomiczna. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych. Działalność portali internetowych. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. Działalność prawnicza. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe. Działalność w zakresie architektury. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej. Reklama. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych. Działalność związana z reprezentowaniem mediów. Działalność fotograficzna. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych. Sprzątanie obiektów. Sprzątanie obiektów. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej.

PLAC SOLNY 15 Wrocław

Forma prawna
Prywatny zakład
NIP
8941738943
Regon
021454992