DWIE CZĘŚCI

verified_user
Zagonowa 1
91-232 Łódź, Polska
Poproś o informacje

DWIE CZĘŚCI Informacje o firmie

Ogólne informacje

Pozyskiwanie drewna. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych. Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów. Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego. Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego. Sprzedaż hurtowa mebli biurowych. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering). Działalność usługowa związana z wyżywieniem. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna.

Zagonowa 1 Łódź

Forma prawna
Prywatny zakład
NIP
9471198880
Regon
100621029