KODIKE

verified_user
Porzeczkowa 28B
61-306 Poznań, Polska
Poproś o informacje

KODIKE Informacje o firmie

Ogólne informacje

Produkcja artykułów spożywczych. Pozostałe drukowanie. Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią. Reprodukcja zapisanych nośników informacji. Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych. Przygotowanie terenu pod budowę. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych. Roboty budowlane specjalistyczne. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. Działalność usługowa związana z przeprowadzkami. Działalność pozostałych agencji transportowych. Pozostała działalność pocztowa  i kurierska. Pozostała działalność wydawnicza. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania. Telekomunikacja. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. Działalność usługowa w zakresie informacji. Działalność portali internetowych. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Działalność agencji reklamowych.

Porzeczkowa 28B Poznań

Forma prawna
Prywatny zakład
NIP
7822271786
Regon
302110108