Business Development and Consulting Anna Katarzyna Galewska

verified_user
Hubala 3 lok. 73
94-048 Łódź, Polska
Poproś o informacje

Business Development and Consulting Anna Katarzyna Galewska Informacje o firmie

Ogólne informacje

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania  . Pozostałe zakwaterowanie. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja. Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem. Badanie rynku i opinii publicznej. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej.

Hubala 3 lok. 73 Łódź

Forma prawna
Prywatny zakład
NIP
7272563011
Regon
101410412