Gato y Buho - spółka cywilna

verified_user
Wierzbowa 24/26 lok
90-245 Łódź, Polska
Poproś o informacje

Gato y Buho - spółka cywilna Informacje o firmie

Ogólne informacje

Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji. Reprodukcja zapisanych nośników informacji. Magazynowanie i przechowywanie towarów. Pozostała działalność pocztowa  i kurierska. Wydawanie książek. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków. Działalność wydawnicza. Działalność wydawnicza. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi. Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych. Działalność agencji informacyjnych. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana. Reklama. Działalność związana z reprezentowaniem mediów. Reklama. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej. Reklama. Badanie rynku i opinii publicznej. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania. Działalność fotograficzna. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. Wynajem i dzierżawa. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego.

Wierzbowa 24/26 lok Łódź

Forma prawna
Prywatny zakład
NIP
7282589259
Regon
101418980