IZO-SKY

verified_user
Zbożowa 14a lok.
40-657 Katowice, Polska
Poproś o informacje

IZO-SKY Informacje o firmie

Ogólne informacje

Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale. Obróbka mechaniczna elementów metalowych. Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń. Naprawa i konserwacja maszyn. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane. Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę. Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę. Roboty budowlane specjalistyczne. Wykonywanie instalacji elektrycznych. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych. Roboty budowlane specjalistyczne. Tynkowanie. Zakładanie stolarki budowlanej. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian. Malowanie i szklenie. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych. Roboty budowlane specjalistyczne. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych. Magazynowanie i przechowywanie towarów. Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne. Badania i analizy techniczne. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych. Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna. Pozostała działalność związana ze sportem. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Zbożowa 14a lok. Katowice

Numery telefonów
Strony
Forma prawna
Prywatny zakład
NIP
9542549017
Regon
242904211