PI EVENT

verified_user
Beskidzka 106
91-610 Łódź, Polska
Poproś o informacje

PI EVENT Informacje o firmie

Ogólne informacje

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową. Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę. Roboty budowlane specjalistyczne. Roboty budowlane specjalistyczne. Roboty budowlane specjalistyczne. Roboty budowlane specjalistyczne. Tynkowanie. Zakładanie stolarki budowlanej. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian. Malowanie i szklenie. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane. Roboty budowlane specjalistyczne. Transport lądowy oraz transport rurociągowy. Pozostały transport lądowy pasażerski. Transport lądowy oraz transport rurociągowy. Transport drogowy towarów. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami. Magazynowanie i przechowywanie towarów. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport. Działalność usługowa wspomagająca transport. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport. Działalność pocztowa i kurierska. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania. Zakwaterowanie. Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe. Pozostałe zakwaterowanie. Działalność usługowa związana z wyżywieniem. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering). Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa . Wydawanie książek. Działalność wydawnicza. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania. Działalność wydawnicza. Działalność wydawnicza. Działalność wydawnicza. Działalność wydawnicza. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych. Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. Działalność usługowa w zakresie informacji. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej.

Beskidzka 106 Łódź

Forma prawna
Prywatny zakład
NIP
7282397301
Regon
101401590