Adviram

verified_user
Podgórna 4
62-006 Kobylnica, Polska
Poproś o informacje

Adviram Informacje o firmie

Ogólne informacje

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne. Pozostała działalność wydawnicza. Działalność wydawnicza. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność. Działalność usługowa w zakresie informacji. Działalność usługowa w zakresie informacji. Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych . Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja. Doradztwo związane z zarządzaniem. Reklama. Działalność fotograficzna. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek. Wynajem i dzierżawa. Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego. Wynajem i dzierżawa. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych. Działalność związana z zatrudnieniem. Działalność agencji pracy tymczasowej. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą. Działalność centrów telefonicznych (call center). Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej. Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana. Pozaszkolne formy edukacji. Edukacja.

Podgórna 4 Kobylnica

Forma prawna
Prywatny zakład
NIP
7791088407
Regon
302103522