URBOS

verified_user
Klonowa 54
95-050 Konstantynów Łódzki, Polska
Poproś o informacje

URBOS Informacje o firmie

Ogólne informacje

Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania. Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania. Drukowanie gazet. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji. Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią. Introligatorstwo i podobne usługi. Reprodukcja zapisanych nośników informacji. Produkcja wyrobów budowlanych z betonu. Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli. Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli. Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Produkcja statków i łodzi. Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana. Produkcja mebli biurowych i sklepowych. Produkcja mebli. Produkcja pozostałych mebli. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych. Roboty budowlane specjalistyczne. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne. Działalność usługowa związana z wyżywieniem. Działalność usługowa związana z wyżywieniem. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Działalność w zakresie architektury. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne. Działalność agencji reklamowych. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania. Działalność fotograficzna. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych. Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

Klonowa 54 Konstantynów Łódzki

Numery telefonów
Strony
Forma prawna
Prywatny zakład
NIP
7262352985
Regon
101345710