KAMELEON

verified_user
Zielona 24
09-520 Wola Łącka, Polska
Poproś o informacje

KAMELEON Informacje o firmie

Ogólne informacje

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania. Zakwaterowanie. Zakwaterowanie. Pozostałe zakwaterowanie. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne. Ruchome placówki gastronomiczne. Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa . Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni. Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych. Pozostałe sprzątanie. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne.

Zielona 24 Wola Łącka

Forma prawna
Prywatny zakład
NIP
7742470383
Regon
146487090