tesir

verified_user
Załęska 44
35-322 Rzeszów, Polska
Poproś o informacje

tesir Informacje o firmie

Ogólne informacje

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania. Działalność związana z oprogramowaniem. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWI?ZANA. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie. Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem. Działalność agencji reklamowych. Reklama. Działalność związana z reprezentowaniem mediów. Działalność związana z reprezentowaniem mediów. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach. Badanie rynku i opinii publicznej. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych. Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego. Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego. Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego.

Załęska 44 Rzeszów

Forma prawna
Prywatny zakład
NIP
7922072112
Regon
180932416