ASK

verified_user
Aleksandrowska 100 lok.
91-224 Łódź, Polska
Poproś o informacje

ASK Informacje o firmie

Ogólne informacje

Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych. Pozyskiwanie drewna. Działalność usługowa związana z leśnictwem. Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych. Reprodukcja zapisanych nośników informacji. Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych. Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych. Produkcja pojemników metalowych. Produkcja opakowań z metali. Produkcja elementów elektronicznych. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych. Produkcja urządzeń elektrycznych. Produkcja samochodów osobowych. Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli. Produkcja pozostałego sprzętu transportowego. Produkcja mebli biurowych i sklepowych. Produkcja mebli. Produkcja mebli. Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Handel energią elektryczną. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej. Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych. Roboty budowlane specjalistyczne. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. Transport lądowy oraz transport rurociągowy. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami. Działalność usługowa związana z przeprowadzkami. Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe. Pozostałe zakwaterowanie. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja. Działalność w zakresie architektury. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. Działalność agencji reklamowych. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet). Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Wynajem i dzierżawa. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych. Pozostałe sprzątanie. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania. Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego. Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego.

Aleksandrowska 100 lok. Łódź

Forma prawna
Prywatny zakład
NIP
9820274126
Regon
101528510