Electronic Corporation Ltd Wiesław Wańczyk

verified_user
Januszowa 19
33-300 Nowy Sącz, Polska
Poproś o informacje

Electronic Corporation Ltd Wiesław Wańczyk Informacje o firmie

Ogólne informacje

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających. Produkcja elementów elektronicznych. Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych . Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych. Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku. Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów. Produkcja instrumentów muzycznych. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne. Zbieranie odpadów. Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców. Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców. Odzysk surowców. Odzysk surowców z materiałów segregowanych. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej. Roboty związane z budową mostów i tuneli. Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych. Przygotowanie terenu pod budowę. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich. Wykonywanie instalacji elektrycznych. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych. Tynkowanie. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych. Roboty budowlane specjalistyczne. Malowanie i szklenie. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych. Roboty budowlane specjalistyczne. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych. Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju. Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt. Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin. Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt. Sprzedaż hurtowa skór. Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych. Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw. Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Januszowa 19 Nowy Sącz

Forma prawna
Prywatny zakład
NIP
7342437212
Regon
492590440