Doradztwo Inwestycyjne

verified_user
Romanowska 55H lok.
91-174 Łódź, Polska
Poproś o informacje

Doradztwo Inwestycyjne Informacje o firmie

Ogólne informacje

Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Roboty budowlane specjalistyczne. Przygotowanie terenu pod budowę. Wykonywanie instalacji elektrycznych. Roboty budowlane specjalistyczne. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych. Tynkowanie. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian. Roboty budowlane specjalistyczne. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju. Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt. Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych. Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw. Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego. Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia. Sprzedaż hurtowa obrabiarek. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej. Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich. Sprzedaż hurtowa mebli biurowych. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.

Romanowska 55H lok. Łódź

Numery telefonów
Forma prawna
Prywatny zakład
NIP
5691454202
Regon
101494716