ZEME - Odpady przemysłowe — odbiór i utylizacja

verified_user
Jana Pawła Woronicza 31/21
02-640 Warszawa, Polska
Poproś o informacje

ZEME - Odpady przemysłowe — odbiór i utylizacja Informacje o firmie

Ogólne informacje

Czym są odpady przemysłowe?
Odpady przemysłowe to wszystkie te, które zostały wytworzone przez firmy w wyniku procesów produkcyjnych i innych, w tym procesów logistycznych.
Odpady powstające w przedsiębiorstwach podzielić można na płynne (osad ściekowy, farby, zanieczyszczona woda) oraz stałe (papier, drewno, tworzywa sztuczne, złom).
Szczególną grupą są natomiast odpady niebezpieczne takie jak oleje odpadowe, odpady z chemicznej obróbki, przeróbki ropy naftowej i wiele innych, które mogą być ektotoksyczne, łatwopalne, podlegają korozji, wchodzą w reakcję ze środowiskiem, mogą emitować toksyczne gazy czy nawet mają skłonności do eksplozji.
Obowiązki wytwórców odpadów reguluje m.in. Prawo ochrony środowiska oraz ustawa o odpadach i ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami.
ZEME — utylizacja odpadów przemysłowych
Każdy wytwórca odpadów może skutecznie uporządkować oraz zoptymalizować proces gospodarki odpadami, stosując przy tym wszystkie obowiązujące przepisy. Nawiązując współpracę z odbiorcą, który rzetelnie i terminowo podchodzi do swoich zobowiązań oraz gwarantuje dokumenty środowiskowe, możesz być spokojny o utylizację wytwarzanych przez Twoją firmę odpadów przemysłowych. Firma ZEME zajmuje się odbiorem odpadów takich jak folie i makulatura, drewno, tworzywa sztuczne, a także odpady niebezpieczne.
ZEME zbiera odpady, które powstały w:
biurach (dokumenty do zniszczenia),
sieciach handlowych,
drukarniach (np. pozostałości farb drukarskich),
hurtowniach i halach logistycznych,
gastronomii,
oraz odpady powstałe w procesie usług i produkcji.
Firma ZEME zapewnia pełne wsparcie w zakresie systemu generowania KPO, wdraża zamknięty obieg surowców, dzięki czemu jest w stanie zaoszczędzić nawet do 40% kosztów gospodarki odpadów. Wszystkie odpady są poddawane recyklingowi, utylizacji lub trafiają do odzysku. Dodatkowo firma zapewnia kontenery, prasokontenery i belownice, a dzięki połączeniu pomiędzy gospodarką odpadami a technologią IT opartą na cyfryzacji i algorytmach, usprawnia ona zarządzanie i pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.
ZEME łączy nowoczesną technologię z branżą unieszkodliwiania odpadów, wspiera firmy we wdrażaniu proekologicznych rozwiązań oraz dba o ochronę środowiska naturalnego. Jeżeli więc zależy Ci na utrzymaniu czystości oraz uzyskaniu dokumentów środowiskowych, prosimy o kontakt telefoniczny +48 576 636 136 lub mailowy: biuro@zeme.com.pl.

Firma oferuje

ZEME zbiera odpady, które powstały w:
biurach (dokumenty do zniszczenia),
sieciach handlowych,
drukarniach (np. pozostałości farb drukarskich),
hurtowniach i halach logistycznych,
gastronomii,
oraz odpady powstałe w procesie usług i produkcji.

Jana Pawła Woronicza 31/21 Warszawa

Numery telefonów
Strony
Rok założenia
2019
Forma aktywności
Usługi
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP
5213851919
KRS
0000764858
Słowa kluczowe
Odpady przemysłowe, utylizacja odpadów przemysłowych

ZEME - Odpady przemysłowe — odbiór i utylizacja Opinie i oceny

Jak oceniasz tę firmę?

Podobna strona dla Twojej firmy? Upewnij się, że każdy może znaleźć Ciebie i Twoją ofertę. Stwórz dedykowaną stronę firmową w platformie Yellow Pages - to prostsze niż myślisz!
Dodaj swoją firmę