Warszawski Bank Spółdzielczy Bankomat

verified_user
1 Sierpnia 36
02-134 Warszawa, Polska
Poproś o informacje

Warszawski Bank Spółdzielczy Bankomat Informacje o firmie

Ogólne informacje

Warszawski Bank Spółdzielczy (WBS Bank) –znany do niedawna pod nazwą Spółdzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie - działa nieprzerwanie od 85 lat. Opiera swoją działalność na wyłącznie polskim kapitale

Początki historii obecnego Warszawskiego Banku Spółdzielczego sięgają roku 1925, kiedy to powołano do życia “Kredyt Ogrodniczy” Spółdzielnię z ograniczoną odpowiedzialnością, która została oficjalnie wpisana do rejestru bankowego 30 kwietnia 1925 r. Inicjatorami założenia spółdzielni finansowej ogrodników warszawskich byli m.in.: Marceli Różański, Artur Machlejd, Aleksander Girdwoyń.

Siedziba “Kredytu Ogrodniczego” mieściła się przy ul. Kopernika 30. Spółdzielnia działała na mocy ustawy o spółdzielniach z dnia 20 października 1920 r. Od chwili założenia firma systematycznie się rozwijała. Od roku 1926 pracowała w oparciu o pomoc finansową Państwowego Banku Rolnego, który docenił zaradność gospodarczą warszawskich ogrodników. Pomyślną dla spółdzielczości koniunkturę lat 1925-29 przerwał wielki kryzys gospodarczy, który potrwał do 1935 r. Najgorszy okres dla Spółdzielni “Kredyt Ogrodniczy” przypadł na lata 1932-34, kiedy to na pokrycie zaistniałych strat zużyto posiadany wówczas fundusz udziałowy w 97%.

W czasie II wojny światowej

Pomyślny rozwój Spółdzielni “Kredyt Ogrodniczy” w okresie pokryzysowym przerwała wojna. Dnia 16 kwietnia 1943 r. w rejestrze Sądu Okręgowego dokonano zmiany nazwy Spółdzielni “Kredyt Ogrodniczy” na “Spółdzielczy Bank Ogrodniczy” z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie”. Tragiczne skutki powstania warszawskiego m.in. dalsze celowe niszczenie Warszawy przez okupanta oraz zbliżający front wschodni spowodowały, że w październiku 1944r. Bank był zmuszony ewakuować się do Grodziska Mazowieckiego, korzystając z uprzejmości miejscowego Banku Spółdzielczego.

Bezpośrednio po wyzwoleniu Warszawy, działacze SBO, przy pomocy dotacji uzyskanej z Ministerstwa Rolnictwa, przystąpili do odgruzowywania wcześniej zajmowanego lokalu Banku mieszczącego się przy Al. Jerozolimskich 49. W końcu kwietnia 1945 r. Bank przeniósł się z Grodziska mazowieckiego do Warszawy i wznowił działalność. Terenem działalności Banku w tamtym okresie była Stolica, a także miejscowości: Błonie, Grodzisk Mazowiecki, Piaseczno, Otwock, Miłosna, Radzymin.

Powojenne "reformy"

W wyniku realizacji dekretu o reformie bankowej z października 1948 r., banki spółdzielcze zostały przekształcone w Gminne Kasy Spółdzielcze, podlegające Ministrowi Finansów. Samorządne formy działania GKS zostały w praktyce zlikwidowane, członkowie pozbawieni wpływu na działalność Spółdzielni. W sierpniu 1950 r. Spółdzielczy Bank Ogrodniczy, został przekształcony w Gminną Kasę Spółdzielczą, podzielając smutny los całej polskiej spółdzielczości bankowej tamtego okresu. GKS udzielały tylko drobnych, ściśle limitowanych, krótkoterminowych kredytów, bez prawa gromadzenia oszczędności i były „organem pomocniczym Banku Rolnego”.

Wydarzenia polityczne 1956 r. zaowocowały także znacznymi zmianami gospodarczymi. Począwszy od 28 sierpnia 1956 r., zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, GKS otrzymuje nazwę „Kasy Spółdzielczej”. W tym czasie przywrócono instytucję Rady Nadzorczej, możliwość udzielania pożyczek z własnych środków oraz gromadzenia wkładów oszczędnościowych na własny rachunek.

W pierwszym kwartale 1964 r. Walne Zgromadzenie dokonało zmiany statutu, a jedną z tych zmian było przywrócenie nazwy Banku sprzed 1950 r., w brzmieniu „Spółdzielczy Bank Ogrodniczy”. Zmiany te zarejestrowane zostały z Rejestrze Sądowym w dniu 7 kwietnia 1964 r.

W 1973 r. SBO przeniósł siedzibę z Al. Jerozolimskich 55 (dawniej 49) do nowego lokalu przy ul. Racławickiej 10.Siedziba Banku przy ul. Racławickiej

Rok 1975 przyniósł dalsze zmiany. Z połączenia Banku Rolnego i Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych powstał z dniem 1 lipca 1975 r. Bank Gospodarki Żywnościowej. Bank ten pełnił rolę centrali organizacyjno-rewizyjnej dla banków spółdzielczych. W dniu 20 września tego roku, na Walnym Zgromadzeniu Przedstawicieli SBO przyjęty został nowy statut dostosowany do obowiązującego prawa bankowego.

Lata dziewięćdziesiąte

Ustawa Prawo Bankowe z 31 stycznia 1989 r. wprowadziła rozwiązania przybliżające polski system bankowy do wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej. Po wprowadzeniu ustawy z 20 stycznia 1990 r. współdziałanie SBO z BGŻ osłabło i ograniczone zostało do działalności typowo bankowej, regulowanej dobrowolną umową. Lata dziewięćdziesiąte to okres intensywnego rozwoju SBO. Do najważniejszych wydarzeń tego okresu należy: przystąpienie SBO, w charakterze akcjonariusza, do Mazowieckiego Banku Regionalnego, nabycie przedsiębiorstwa bankowego Banku Spółdzielczego w Radzyminie, przyłączenie Banku Spółdzielczego w Kampinosie. Zrealizowanych zostało także wiele zadań inwestycyjnych. Wybudowano nowy obiekt dla potrzeb Oddziału w Starych Babicach, pozyskano nowy lokal dla Filii Jelonki, Filii w Brochowie oraz dla Oddziału w Markach. Podkreślenia wymaga również stałe rozszerzanie sieci placówek terenowych. W ciągu ostatnich 5 lat Bank otworzył 6 nowych oddziałów: w Błoniu, Wołominie, Kobyłce, na warszawskim Gocłąwiu, Tarchominie oraz Ursynowie. Obecnie w strukturze SBO działa: Centrala, 12 oddziałów, 3 filie i 2 punkty kasowe.

Nowoczesna Centrala

Czerwiec 2008 r będzie się kojarzył w historii Banku z uroczystym otwarciem nowoczesnej siedziby Centrali Banku przy ul. Fieldorfa 5A. Uroczystość miała miejsce w dniu 27 czerwca 2008 r. Uczestniczyli w niej parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych, organizacji spółdzielczych, banków zrzeszajacych, prezesi Banków Spółdzielczych z całej Polski. Najbardziej cieszył fakt, że zaproszenia na uroczystość przyjęła również duża grupa Klientów Banku. W czasie tak ważnej dla Banku imprezy odznaczenia spółdzielcze, przyznane przez Krajową Radę Spółdzielczą oraz Krajowy Związek Banków SPółdzielczych, otrzymała grupa ok 40 pracowników Banku i działaczy samorządowych.

W warunkach gospodarki rynkowej Zarząd WBS Banku sporo wysiłku poświęcił tworzeniu właściwego obrazu Banku nie tylko dla klientów, ale również w środowisku bankowym i propagowaniu jego działalności. Można tu wymienić udział w pracach związanych z organizacją Mazowieckiego Banku Regionalnego, przystąpienie do Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych, Związku Banków Polskich, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, itp.

Warszawski Bank Spółdzielczy należy do grona największych polskich banków spółdzielczych. Posiada obecnie 23 placówki na terenie Warszawy i okolic. W ciągu ostatniego dziesięciolecia Warszawski Bank Spółdzielczy stał się nowoczesną, dobrze zorganizowaną i sprawnie zarządzaną strukturą. Jesteśmy silną kapitałowo strukturą, bezpieczne i profesjonalne świadczącą usługi finansowe. Wśród ok. 580 banków spółdzielczych działających w Polsce zajmujemy 15 miejsce pod względem sumy bilansowej. Intensywnie rozbudowujemy sieć placówek. W sumie Bank posiada 22 oddziały i filie, w tym 10 w samej Warszawie. Indywidualne podejście połączone z osadzeniem struktur zarządczych w bezpośrednim kontakcie z Klientem pozwala nam szybko rozpoznawać potrzeby rynku oraz reagować na potrzeby Klienta.

Bank specjalizuje się w obsłudze finansowej małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych, klientów indywidualnych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Klienci WBS Banku mogą dokonywać operacji bankowych, nie wychodząc z domu czy biura. Prowadzimy za klientów rozliczenia operacji masowych, rozliczenia w walutach wymienialnych, dokonujemy płatności transgranicznych. Wydajemy karty płatnicze, którymi można posługiwać się w całej Polsce. Nasze najnowsze produkty to m.in. pakiet usług „Twój Biznes”, kredyt „Solarny”, konto „Student”.

Łącząc tradycję z nowoczesnością, Warszawski Bank Spółdzielczy stał się Bankiem uniwersalnym, świadczącym usługi dla najbardziej wymagających klientów, ceniących sobie rzetelność, stabilność i zaufanie.

1 Sierpnia 36 Warszawa

Godziny otwarcia
Poniedziałek:
08:00 - 16:00
Wtorek:
08:00 - 16:00
Środa:
08:00 - 16:00
Czwartek:
08:00 - 16:00
Piątek:
08:00 - 16:00
Sobota:
00:00 - 23:59
Niedziela:
00:00 - 23:59
Numery telefonów
Strony
Konta społecznościowe
facebook