Program do faktur z magazynem Faktura Small Business Handel

  • person Producent
  • directions_boat Lokalnie

Prosty i funkcjonalny program do wystawiania faktur z magazynem Faktura Small Business Handel. Program pozwala przygotować podstawowe rodzaje faktur, dokumenty kasowe i magazynowe takie jak PZ, WZ, PW, RW i MM. Użytkownik stworzy kartoteki towarów i klientów. Narzędzie zostało wyposażone w opcje przyspieszające pracę użytkowników - pobieranie danych kontrahentów z CEIDG po numerze NIP firmy, automatyczne pobieranie średniego kursu walut z NBP, możliwość generowania faktur cyklicznych, wysyłanie mailem do klientów z poziomu programu czy eksport faktur do znanych programów księgowych. Program pozwala tworzyć komplety towarów, zarządzać stanami magazynowi i przeprowadzać coroczną inwentaryzację. Oprogramowanie jest na bieżąco aktualizowane i dostosowywane do potrzeb użytkowników.