Perkin Elmer, Inficon, Peak Scientific, CDS Analytical

Atomowej spektroskopii: AAS, ICP-OES, ICP-MS, mikrofalowe systemy roztwarzania próbek, analizatory rtęci.Chromatografii: GC, GCMS, HPLC, LCMS, HS, przenośne chromatografy microGC, generatory gazów.Spektrometrii mas: TOF MS, DSA, przenośne spektrometry GCMS.Spektroskopii cząsteczkowej: UV/VIS, UV-Vis-NIR, FTIR, mikroskopy IR, spektrofluorymetry.Badania materiałowe: analiza termiczna sprzężona z IR i MS, TGA, DSC, STA, TMA, DMA oraz analizatory elementarne CHNSO.Pyrolizery, desorbery termiczne, autosamplery, układy purge & trap.