PRZYCHODNIA LEKARSKA JASIEŃ SP Z O O

verified_user
229 polubień
7 ulubione
ul. Kartuska 404
80-125 Gdańsk, Polska
Poproś o informacje

PRZYCHODNIA LEKARSKA JASIEŃ SP Z O O Informacje o firmie

Ogólne informacje

Przychodnia Lekarska "Jasień" Sp. z o.o.
ul. Kartuska 404; 80-001 Gdańsk
Zapraszamy:

Podstawowa Opieka Zdrowotna
Przychodnia czynna poniedziałek- piątek 07.00 - 19.00
rejestracja tel. 58-322-11-51; 692 43 43 43 od 8.00;
rejestracja osobista od 7.00
internet: e-mail: plj@post.pl

Medycyna Pracy:
e-mail: medycynapracy@post.pl
www.pljasien.pl

Parking dla pacjentów P.L. "Jasień" znajduje się po drugiej stronie ulicy Źródlanej, /przy krzyżu/ dojazd od strony wiaduktu [Cyprysowej]

Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Prabutach
ul. Kuracyjna 37; 82-550 Prabuty
Pawilon V
tel/fax 55 278 38 48 lub 55 262 43 76; kom 602 748 848

ZOL w Prabutach jest stacjonarną formą opieki długoterminowej.
Zadaniem Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją i kontynuacją leczenia przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziałach szpitalnych.
Jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności, brak samodzielności w samoopiece i samopielęgnacji, konieczność stałej kontroli lekarskiej, potrzebę profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji wymagają świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych w zakresie całodobowym
Zakład udziela świadczeń zdrowotnych dla pacjentów wymagających całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, którzy w ocenie w skali Barthel nie przekroczyli 40 punktów. Okres pobytu uzależniony jest od stanu zdrowia pacjenta i wskazań medycznych.
Do zakładu nie mogą zostać przyjęte osoby, dla których wskazaniem do objęcia opieką jest choroba psychiczna, zaawansowana choroba nowotworowa lub uzależnienie.
W 2 oddziałach całodobowych przebywa ok. 62 chorych z po przebytym udarze mózgu, nagłym zatrzymaniu krążenia, zawale serca, z towarzyszącymi im częściowymi niedowładami lub porażeniami, ze stwardnieniem rozsianym, z innymi schorzeniami neurologicznymi, z przewlekłymi schorzeniami układu krążenia, chorzy po złamaniach, urazach, z licznymi powikłaniami cukrzycowymi, trudno gojącymi się owrzodzeniami, odleżynami, z przewlekłymi chorobami płuc i oskrzeli, a także wielu chorych w stanie apalicznym (wegetatywnym). Są to chorzy z ograniczoną zdolnością do samodzielnego poruszania się, nie kwalifikujący się do leczenia szpitalnego i aktywnej rehabilitacji, a wymagający stałej profesjonalnej pielęgnacji i kontynuacji leczenia farmakologicznego, zależni od osób trzecich.
Dokumenty wymagane do przyjęcia w ramach współfinansowania przez NFZ można pozyskać ze strony Przychodni Lekarskiej „Jasień” sp z o.o. w Gdańsku http://www.pljasien.pl, w zakładce Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Prabutach.
Są one zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 czerwca 2012 r., w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych
Chorymi w Zakładzie opiekuje się wysoko wykwalifikowany personel medyczny:
23 pielęgniarki (większość ze specjalizacją w zakresie opieki długoterminowej), 12 opiekunów, 6 lekarzy (lekarze interniści, psychiatrzy, neurolog), psycholog, neurologopeda, 6 fizjoterapeutów, masażysta, terapeuta zajęciowy, pracownicy administracji, pracownicy techniczni, wolontariusze, duszpasterze.
Zakład we współpracy z uczelniami wyższymi jest też miejscem szkoleń i praktyk studentów przygotowujących się do zawodu pielęgniarki, opiekuna medycznego, fizjoterapeuty, i in.
W ramach udzielanych świadczeń największą uwagę kierujemy na rehabilitację i usprawnianie chorych.
ZOL Powstał w lipcu 2000 roku, w ramach restrukturyzacji Szpitala Specjalistycznego w Prabutach. Budynek posiada 4 kondygnacje.
Właścicielem jest Przychodnia Lekarska „Jasień” sp. z o.o. z siedzibą na
ul. Kartuskiej 404 w Gdańsku.

Sposób finansowania:
Koszty opieki, pielęgnacji, środków pomocniczych i rehabilitacji opłacane są przez NFZ po spełnieniu niezbędnych warunków w ramach ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 czerwca 2012 r., w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.
Jednostką rozliczeniową jest osobodzień.
Natomiast chorzy ponoszą koszty wyżywienia i zakwaterowania w wysokości 70 % swego dochodu, jednak nie mniej niż 45 zł za osobodzień i nie więcej niż 250% najniższej emerytury/renty. Na te opłaty zawierane są stosowne umowy
z pacjentami lub jego opiekunami.
Osoby w trudnej sytuacji wspierane są przez obowiązek alimentacyjny dzieci lub jeśli to nie jest możliwe, to dopłata za pobyt dokonywana jest przez MOPS w ramach zasiłków celowych.
W jednostce funkcjonuje również Poradnia i Pracownia Fizjoterapii, z której także korzystają pacjenci ZOL.
Wykonujemy zabiegi w ramach kinezyterapii, elektroterapii, krioterapii, hydroterapii, dzięki wyposażeniu w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny na naszym terenie.
Pacjenci w Poradni i Pracowni Fizjoterapii finansowani są przez NFZ na podstawie skierowania od lekarza rehabilitacji, specjalisty lub POZ.

Zapraszamy do Poradni Rehabilitacyjnej na konsultacje lekarza rehabilitacji - szybkie terminy, skuteczna pomoc;
rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -14.30 lub tel. 55 2783848

ul. Kartuska 404 Gdańsk