FUNDACJA PSW PROMOCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

verified_user
ul. Bielszowicka 19
04-738 Warszawa, Polska
Poproś o informacje

FUNDACJA PSW PROMOCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ Informacje o firmie

Ogólne informacje

Fundacja PSW to miejsce prezentacji i promocji sztuki współczesnej, miejsce upowszechniania jej dynamicznego, aktualnego wizerunku, miejsce otwarte na poszukiwania nowych metod komunikacji, na sztukę eksperymentującą, komentującą i zaangażowaną społecznie. Działalność Fundacji obejmuje m.in. organizację wystaw, projekcji, wykładów, warsztatów, działalność wydawniczą, edukacyjną i popularyzatorską oraz badawczą w dziedzinie sztuki współczesnej, skierowaną do zróżnicowanych grup odbiorców: profesjonalistów i szerokiej publiczności, w tym również dzieci i młodzieży. Staramy się prowadzić równoległość wielu działań umożliwiając im wzajemne przenikanie, wzmacniając tym samym ich skuteczność.
Galeria PROGRAM - od 2001 roku prowadzi aktywną działalność wystawienniczą kładąc akcent na projekty społeczne. Zorganizowała ponad 80 wystaw i realizacji. Współpracuje z artystami młodego i średniego pokolenia. Idea działania Galerii PROGRAM opiera się na promocji kultury realizowanej za pomocą różnych form wypowiedzi artystycznej, w zakresie sztuk wizualnych, filmu oraz działań w przestrzeni publicznej.

Artyści współpracujący:

Mariusz Tarkawian
Agata Michowska
Katarzyna Górna
Maess
Bożenna Biskupska
Zygmunt Rytka
Łódź Kaliska
Wojtek Zasadni
Michał Smandek
Michał Gayer
Aleksandra Buczkowska
Aleksandra Czerniawska
Michał Szuszkiewicz

Foundation PSW is a place of presentation and promotion of contemporary art, a place of the dissemination of its dynamic, current image, a place open to explore new methods of communication, to the experimenting, commenting and involved socially art. Foundation's activities includes organization of exhibitions, screenings, lectures, workshops, publications, education and popularization of the research in the field of contemporary art, directed to different target groups: professionals and the general public, including children and youth. We try to keep the parallelism of the many activities allowing them tol interpenetration, thus enhancing their effectiveness.

PROGRAM Gallery - since 2001 has organized over 80 exhibitions and cultural events. Collaborates with artists young and middle generation. The idea of the Gallery Program is based on the promotion of culture pursued through various forms of artistic expression in visual arts, film and action in public space.

Artists:

Mariusz Tarkawian
Agata Michowska
Katarzyna Górna
Maess
Bożenna Biskupska
Zygmunt Rytka
Łódź Kaliska
Wojtek Zasadni
Michał Smandek
Michał Gayer
Aleksandra Buczkowska
Aleksandra Czerniawska
Michał Szuszkiewicz

Lokal przy ul. Gen. Andersa 13 jest wykorzystywany na cele kulturalne przez Fundację PSW Promocji Sztuki Współczesnej dzięki pomocy Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

ul. Bielszowicka 19 Warszawa

Godziny otwarcia
Wtorek:
09:00 - 17:00
Środa:
09:00 - 17:00
Czwartek:
09:00 - 17:00
Piątek:
09:00 - 17:00
Numery telefonów
Strony
Konta społecznościowe
facebook
NIP
9521984506
Regon
140359876
Kategorie
Promocja sztuki Galeria sztuki