FUNDACJA ARCHEOLOGIA FOTOGRAFII

verified_user
5664 polubień
ul. Swarzewska 42/1,
01-821 Warszawa , Polska
Poproś o informacje

FUNDACJA ARCHEOLOGIA FOTOGRAFII Informacje o firmie

Ogólne informacje

Celem Fundacji jest:
- upublicznianie spuścizn po fotografach
- inicjowanie projektów artystycznych i badawczych na bazie archiwów
- digitalizacja i udostępnienie on-line w bazie danych
- archiwizacja, zabezpieczenie negatywów, pozytywów i dokumentów
- wypracowywanie standardów archiwizacji fotografii
Obecnie Fundacja opracowuje archiwum fotografii i dokumentów po Zbigniewie Dłubaku, osobie kluczowej dla powojennej historii fotografii w Polsce. Rozpoczynamy także prace nad archiwami Zofii Chomętowskiej, Marii Chrząszczowej, Janusza Bąkowskiego i Jerzego Lewczyńskiego.
Zapraszamy również do zapoznania się z tworzonym przez nas od 2010 roku pierwszym w Polsce portalem www.fotorejestr.net gromadzącym informacje o instytucjonalnych i prywatnych zbiorach fotograficznych.

The Objectives of the Foundation are:

- to make the heritage left behind by photographers accessible
- to issue licenses for use of the photographs of researched authors
- to initiate art and research projects on the basis of these archives
- to digitize photographs and make them accessible via databases on-line
- to archive and preserve negatives, positives and documents
- to develop archiving standards for photographs
Currently the Foundation conducts research into the photographs and documents of Zbigniew Dlubak, one of key figures in the post-war history of photography in Poland. We are also setting out to explore the archives of Zofia Chometowska, Maria Chrzaszczowa, Janusz Bakowski, Wojciech Zamecznik and Tadeusz Suminski.
We invite you to read our unique portal that was created in 2010 and contains information on institutional and private collections of Polish photography at www.fotorejestr.net.

ul. Swarzewska 42/1, Warszawa

Numery telefonów
Strony
Konta społecznościowe
facebook youtube google-plus twitter instagram
NIP
1181963658
KRS
0000309776
Regon
141511240