Filtry:

przedsi biorstwo przemys owe w Polska

Około 1 wyników

Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe

Galaktyczna 30a, 80-299 Gdańsk, Polska

MEGARON zakres dzia??alno??ci przedsi�?biorstwa to budownictwo przemys??owe us??ugowe mieszkaniowe i ekologiczne. R??wnie?? us??ugi projektowe i konserwacja zabytk??w. Generalne wykonawstwo - obs…

  • 1